Kvalitet genom specialisering

NYHETER

 Inbjudan till telefonkonferens: Delårsrapport januari-mars 2019 2019-04-16 ​GHP:s VD Daniel Öhman och CFO Philip Delborn presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på svenska, och det finns möjlighet att ställa frågor på engelska om så önskas. Läs mer
 GHP publicerar årsredovisning för 2018 2019-03-28 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2018. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer
 Klargörande information om GHP:s verksamhet i Ajman, Förenade Arabemiraten 2019-03-18 ​Då Kaliber idag har sänt ett program om vår verksamhet i Förenade Arabemiraten vill vi, för att undvika missförstånd, beskriva vad vårt uppdrag är, vad vi har kunnat åstadkomma och vilka frågeställningar vi möter. Läs mer
 ​Dag Andersson föreslås som ny styrelseledamot i GHP 2019-03-14 GHP:s valberedning föreslår inför bolagsstämman den 24 april att Dag Andersson väljs in som ny ledamot i GHP:s styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström, Elisabeth Hansson, Mikael Olsson och Johan Wachtmeister. Läs mer
 Bokslutskommuniké 2018 2019-02-20 GHP:s bästa kvartal hittills ◼ Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa hittills ◼ God omsättningstillväxt i samtliga segment ger en organisk tillväxt på 14,6 procent ◼ Hög aktivitet inom International ger positiv resultatutveckling och skapar nya affärsmöjligheter ◼ EBITDA för helåret på 84 Msek är GHP:s högsta nivå hittills ◼ Styrelsen föreslår en utdelning på 30 öre per aktie Läs mer
 Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling 2018-10-25 Stark organisk tillväxt och resultatförbättring i GHP:s nordiska verksamheter Säsongsvariationer påverkar resultatet negativt i alla tre segmenten Kraftfulla satsningar på digitala lösningar och erbjudanden Nytt avtal tar Vårdsamverkan till 100 Msek i omsättning på årsbasis Läs mer
 Vad är GHP Vårdsamverkan? 2018-10-15 GHP Vårdsamverkan är GHP:s unika samarbete med försäkringsbolag där GHP tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsa och kostnaderna för att uppnå den. Genom att fokusera på helheten kan en högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet uppnås. Läs mer
 GHP Ortho Center Stockholm öppnar dagkirurgisk enhet i nya lokaler på Gärdet 2018-09-17 Från och med januari 2019 expanderar GHP Ortho Center Stockholm sin dagkirurgiska verksamhet i nya centrala lokaler på Storängsvägen 10, på Gärdet i Stockholm. De nya operations- och mottagningslokalerna är en viktig del i GHP:s fokus på försäkringsbolagen där vi nu stärker erbjudandet betydligt inom den största specialiteten. Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.