Kvalitet genom specialisering

NYHETER

Avnotering av aktierna i GHP: sista handelsdag 20 maj 20222022-05-06 Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB2022-04-27 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB org.nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående, i enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Utövandet av rösträtt kan endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 30 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Läs mer Rekordresultat och två stora uppstarter genomförda2022-04-27 Läs mer GHP ansöker om avnotering, årsstämma hålls 30 maj och styrelsen föreslår ingen vinstutdelning2022-04-26 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-mars 20222022-04-20 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2022. Läs mer GHP publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 20212022-04-19 Läs mer Uttalande från GHP:s budkommitté med anledning av Capios offentliga uppköpserbjudande2022-03-07 Budkommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet. Årsstämman skjuts upp. Läs mer Bokslutskommuniké 2021: Fortsatt tillväxt och underliggande resultatförbättring2022-02-23 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 20212022-02-16 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av Bokslutskommuniké 2021. Läs mer GHP satsar på ny spetsklinik i Stockholm inom urologi2022-01-20 I linje med strategin att ha de ledande klinikerna inom den vård försäkringsbolagen behöver och att växa i genomsnitt med 15% per år startar GHP en ny urologisk klinik. Kliniken kommer att ligga i nära anslutning till NKS i Stockholm och ambitionen är att bli ledande inom all urologisk vård med särskild spets inom robotkirurgi. Med denna klinik och uppstarten i Göteborg kommer GHP att ha en stor närvaro inom urologi i de tre stora regionerna. Läs mer GHP etablerar klinik i Göteborg med två nya operationssalar2022-01-18 GHPs mål är att växa organiskt med i genomsnitt 15% per år och att ha de ledande klinikerna inom den vård som försäkringsbolagen efterfrågar. Nu storsatsar GHP på att etablera en helt ny verksamhet i Göteborg som kommer att fokusera på allmänkirurgi, urologi och gastroenterologi. Med ledande specialister, två nya operationssalar och mottagningsfaciliteter kommer GHP med denna klinik att utöka sin kapacitet och sitt utbud väsentligt. Läs mer GHP tecknar avtal med Bliwa för att ta helhetsansvar för vårdförsäkring2021-12-16 Läs mer GHP tar in delägare till satsningen på diabetesvård i Saudiarabien2021-12-03 I september meddelade GHP att man kommer accelerera det strategiska alternativet att hitta en partner och kompletterande ägare till projektet i Saudiarabien med avsikt att över tid dekonsolidera sitt ägande. GHP har nu ingått avtal med Dag Andersson och Robert Ball som innebär att satsningen på diabetesvård i Saudiarabien kommer att drivas i ett nystartat bolag där GHP äger 49% och resterade 51% ägs av Dag Andersson och Robert Ball. I samband med detta kommer Dag Andersson att lämna sitt styrelseuppdrag i GHP Specialty Care AB och i stället gå in som styrelseordförande i det nystartade bolaget. Läs mer Kapitalmarknadsdag: GHP presenterade strategi för fortsatt tillväxt2021-11-18 Läs mer GHP:s kapitalmarknadsdag 18 november 20212021-11-18 Idag, torsdag den 18 november kl. 13.00, arrangerar GHP kapitalmarknadsdag där bolaget presenterar sin strategi för fortsatt tillväxt och utveckling. Läs mer Delårsrapport januari - september 2021: Hög efterfrågan driver på den organiska tillväxten2021-10-22 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 20212021-10-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2021. Läs mer Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 20222021-10-13 Enligt beslut vid årsstämman 2021 skall GHP Specialty Care AB (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2021. Läs mer GHP bjuder in till kapitalmarknadsdag – presenterar strategi för fortsatt tillväxt2021-10-08 GHP bjuder in investerare, analytiker och media till kapitalmarknadsdag den 18 november 2021. Läs mer GHP öppnar Medicinskt Centrum i Göteborg2021-09-16 Läs mer GHPs tillväxtmål och marginalmål ligger fast2021-09-12 Läs mer GHP:s avtal om driften av sjukhusen i Förenade Arabemiraten avslutas i början av 20222021-09-12 GHP driver sedan 2016 fyra sjukhus i Ajman i Förenade Arabemiraten genom ett managementkontrakt. GHP:s uppdragsgivare har nu meddelat att man kommer konsolidera driften av sjukhusen i de norra delstaterna och att GHP:s avtal därför kommer att avslutas 6 januari 2022. Justerade prioriteringar inom International innebär att resultateffekterna begränsas. Läs mer Delårsrapport januari - juni 2021: Hög organisk tillväxt och fortsatt resultatförbättring2021-07-13 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-juni 20212021-07-06 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2021. Läs mer GHP samarbetar med Avonova i deras sjukvårdsförsäkringssatsning och har ansvar för patientkoordinering, vårdgivarnätverk och totalkostnad2021-06-28 Läs mer GHP investerar i Qurant Företagshälsa2021-05-28 Läs mer Kommuniké från GHP:s årsstämma 20212021-04-29 Läs mer Delårsrapport januari - mars 2021: GHPs bästa kvartalsresultat2021-04-22 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-mars 20212021-04-15 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2021. Läs mer GHP publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 20202021-03-29 Läs mer Rättelse: Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB2021-03-26 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB org nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Läs mer Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB2021-03-26 Aktieägarna i GHP Specialty Care AB org nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Läs mer Styrelsen i GHP har reviderat koncernens finansiella mål i samband med att den strategiska planen fastställts2021-03-22 Läs mer Styrelsen lämnar förslag till utdelning för verksamhetsåret 20202021-03-11 Läs mer Bokslutskommuniké 2020: Framgångsrik hantering av dramatiskt år ger förbättrat resultat2021-02-23 Läs mer Inbjudan till GHP:s telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 20202021-02-16 GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av Bokslutskommuniké 2020. Läs mer GHP inleder samarbete med Avonova2021-02-11 Läs mer GHP fortsätter samarbetet med Skandia för bättre vård2020-12-22 GHP har av Skandia, efter genomförd upphandling, fått fortsatt förtroende att fortsätta det unika samarbetet kring vården av rygg-, axel- och höftpatienter i Stockholm. Målet är att ytterligare förbättra vården för Skandias kunder med vårdförsäkring genom en mer sammanhållen vårdkedja inom GHPs affärsområde Vårdsamverkan. Läs mer GHP Kirurgkliniken får egen operationsavdelning på Sophiahemmet2020-12-16 Läs mer Delårsrapport januari - september 2020: Hög efterfrågan och förbättrat resultat2020-10-22 Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.