Kvalitet genom specialisering

NYHETER

 GHP skriver avtal om managementkontrakt i Kuwait 2019-06-17 GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) tillkännager i dag att GHP-koncernen och Kuwait Medical Center Holding Company (KMCH) har ingått ett avtal som innebär att GHP kommer att vara operatör av Kuwait Hospital i Kuwait City. Avtalet sträcker sig över fem år med start 1 juli 2019 och kan förlängas. Läs mer
 ​GHP lanserar två digitala pilotprojekt 2019-06-13 GHP har som ett led i sin digitala satsning nu startat två pilotprojekt; ”eLäkare & Fysio” samt ”Onlinekonsultation med fysioterapeut”. Genom denna satsning kommer GHP på ett innovativt sätt nå ut till fler patienter runtom i landet, samtidigt som man effektiviserar vårdkedjan och säkerställer en hög kvalitet. Läs mer
 Delårsrapport januari - mars 2019: Sjätte kvartalet i rad med förbättrat resultat 2019-04-23 Sjätte kvartalet i rad med resultatförbättring ◼ Stark organisk tillväxt och förbättrat resultat ◼ Ny ortopedisk klinik öppnad i Stockholm ◼ Vårdsamverkan investerar i verktyg för att analysera och optimera vårdkedjor ◼ I kvartalet drabbas International av en förskjutning av intäkter till senare kvartal Läs mer
 Inbjudan till telefonkonferens: Delårsrapport januari-mars 2019 2019-04-16 ​GHP:s VD Daniel Öhman och CFO Philip Delborn presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på svenska, och det finns möjlighet att ställa frågor på engelska om så önskas. Läs mer
 GHP publicerar årsredovisning för 2018 2019-03-28 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2018. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se. Läs mer
 Klargörande information om GHP:s verksamhet i Ajman, Förenade Arabemiraten 2019-03-18 ​Då Kaliber idag har sänt ett program om vår verksamhet i Förenade Arabemiraten vill vi, för att undvika missförstånd, beskriva vad vårt uppdrag är, vad vi har kunnat åstadkomma och vilka frågeställningar vi möter. Läs mer
 ​Dag Andersson föreslås som ny styrelseledamot i GHP 2019-03-14 GHP:s valberedning föreslår inför bolagsstämman den 24 april att Dag Andersson väljs in som ny ledamot i GHP:s styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström, Elisabeth Hansson, Mikael Olsson och Johan Wachtmeister. Läs mer
 Bokslutskommuniké 2018 2019-02-20 GHP:s bästa kvartal hittills ◼ Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa hittills ◼ God omsättningstillväxt i samtliga segment ger en organisk tillväxt på 14,6 procent ◼ Hög aktivitet inom International ger positiv resultatutveckling och skapar nya affärsmöjligheter ◼ EBITDA för helåret på 84 Msek är GHP:s högsta nivå hittills ◼ Styrelsen föreslår en utdelning på 30 öre per aktie Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.