Kvalitet genom specialisering

NYHETER

 Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling 2018-10-25 Stark organisk tillväxt och resultatförbättring i GHP:s nordiska verksamheter Säsongsvariationer påverkar resultatet negativt i alla tre segmenten Kraftfulla satsningar på digitala lösningar och erbjudanden Nytt avtal tar Vårdsamverkan till 100 Msek i omsättning på årsbasis Läs mer
 Vad är GHP Vårdsamverkan? 2018-10-15 GHP Vårdsamverkan är GHP:s unika samarbete med försäkringsbolag där GHP tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsa och kostnaderna för att uppnå den. Genom att fokusera på helheten kan en högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet uppnås. Läs mer
 GHP Ortho Center Stockholm öppnar dagkirurgisk enhet i nya lokaler på Gärdet 2018-09-17 Från och med januari 2019 expanderar GHP Ortho Center Stockholm sin dagkirurgiska verksamhet i nya centrala lokaler på Storängsvägen 10, på Gärdet i Stockholm. De nya operations- och mottagningslokalerna är en viktig del i GHP:s fokus på försäkringsbolagen där vi nu stärker erbjudandet betydligt inom den största specialiteten. Läs mer
 Delårsrapport januari-juni 2018 2018-07-13 Ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och god resultatutveckling ◼ Den organiska tillväxttakten fortsätter att öka baserat på god efterfrågan i alla kliniker och uppgår till 17 procent ◼ Fortsatt fokus på att utveckla den nordiska verksamheten genom kontrollerad expansion och många små förbättringar ◼ Nya samarbeten i International och Vårdsamverkan ökar GHP:s konkurrenskraft Läs mer
 ​GHP inleder samarbete med Doctrin 2018-06-28 GHP tar ytterligare steg i att stärka positionen som innovativ vårdgivarkoncern med fokus på kvalitet. Genom en ny satsning på den digitala ingången i vården kommer GHP kunna effektivisera vårdprocesser, höja kvaliteten och framförallt förbättra patientupplevelsen av vården. Läs mer
 ​GHP sluter samarbetsavtal med Skåne Care 2018-05-09 GHP har slutit avtal om samarbete med Skåne Care som syftar till att öka konkurrenskraften i Gulfregionen. GHP är idag operatör av fyra sjukhus i Sheikh Khalifa Medical City Ajman, Förenade Arabemiraten. Verksamheten har under GHP:s ledning utvecklats mycket positivt och GHP arbetar aktivt för att expandera i regionen. Läs mer
 Delårsrapport januari-mars 2018: Den starka utvecklingen fortsätter 2018-04-24 Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa första kvartal hittills. Organisk tillväxt på över 10 procent. Försäljningsintäkterna rullande tolv månader överstiger för första gången 1 Mdr. Arbetet med åtgärdsprogrammet fortsätter. Beslut om utbyggnad på Gildhöj i Köpenhamn. Läs mer
 ​Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten 2018-04-16 Samarbetet innebär att GHP, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, kommer att vara ansvariga för att säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv vård av högsta kvalitet. Läs mer
 GHP Spine Center Göteborg utökar kapaciteten 2018-04-03 GHP har tagit beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg från 2 till 3 operationssalar genom en mindre ombyggnation. Detta innebär att vi kommer att kunna öka både kapacitet och effektivitet i befintliga lokaler. Läs mer
 ​GHP publicerar årsredovisning för 2017 2018-03-29 Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2017. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Läs mer
 Bokslutskommuniké 2017: Breda förbättringar ger starkt avslut på året 2018-02-21 Breda förbättringar ger starkt avslut på året. Sammanfattningsvis har vi som koncern tagit stora steg framåt under andra halvåret 2017 och är starkt rustade för lönsam utveckling i en utmanande miljö med stora möjligheter. Läs mer
 ​GHP expanderar sin verksamhet i Köpenhamn 2018-02-19 GHP Gildhöj Privathospital växer och upplever en allt ökande efterfrågan från patienter och kunder. Vi har därför beslutat att expandera verksamheten för att möta behovet och möjliggöra fortsatt tillväxt. Läs mer
 ​Skandia och GHP utökar samarbetet för bättre vård 2018-02-15 Skandia och GHP har sedan tidigare ett samarbete gällande försäkringskunder i Stockholm med ortopedi- och ryggskador där fokus är att säkerställa och hålla ihop vårdkedjan för kunderna. Nu utvecklas samarbetet till att även omfatta kunder i Göteborg med dessa skador. Läs mer
 GHP startar ny verksamhet inom Urologi 2018-01-08 Som ett led i att stärka sin position inom urologin i Stockholm startar GHP en urologisk klinik vid Läkarhuset Odenplan i Stockholm. Kliniken kommer att ledas av Magnus Annerstedt, som har ett brett engagemang både nationellt och internationellt inom urologin med spetskompetens inom prostatacancervård och robotkirurgi. GHP har sedan tidigare Urologcentrum vid Liljeholmen i södra Stockholm. Läs mer
 GHP Gastro Center Stockholm startar ny tvärfunktionell mottagning 2017-11-15 ​Många patienter med funktionella mag- och tarmbesvär har svårt att få bra hjälp och bollas ofta mellan husläkare och olika specialister. För att hjälpa denna patientgrupp har GHP Gastro Center Stockholm nu breddat utbudet och inrättat en tvärfunktionell mottagning där vi genom en bred kompetensbas utreder och anpassar behandlingen. Läs mer
 ​GHP Stockholm Spine Centers utökar servicen med ny vårdkoordinator 2017-11-07 Ny vårdkoordinator till Stockholm Spine Center Läs mer
 Behandling av godartad prostataförstoring och överaktiv urinblåsa 2017-10-31 GHP Gastro Center Skåne utökar nu på Urologisidan och har knutit till sig Urologisjuksköterska Eva Broström som i samarbete med urologspecialisten Ulf Håkansson nu breddar behandlingsalternativen på kliniken. Läs mer
 GHP Ortho Center Stockholm ledande i regionen 2017-10-24 Med 8500 mottagningsbesök och drygt 950 genomförda ledprotesoperationer per år har GHP Ortho Center Stockholm en dominerande ställning i Stockholm inom den elektiva slutenvårdsortopedin Läs mer
 Framtidens endoskopirum finns på GHP Stockholm Gastro Center 2017-10-09 Kika in i GHP:s showroom som skapats i samarbete med den tyska leverantören Mediglas och teknikföretaget Olympus. Ett nytänkande och positivt skapande med de senaste innovationerna och endoskopiteknologin, helt i linje med framtidens sjukvård. Läs mer
 GHP Neuro Center Göteborg växer och flyttar till Carlanderska Sjukhuset 2017-10-05 ​GHP Neuro Center Göteborg går in i en ny fas. I syfte att fördjupa vårt ständigt pågående arbete med att erbjuda en patientfokuserad och högkvalitativ vård med så korta ledtider som möjligt, kommer verksamheten från och med årskiftet flytta till nya lokaler på Carlanderska sjukhuset. Läs mer
 Gunnar Ahlberg ny VD till GHP Kirurgkliniken och GHP Stockholm Gastro Center 2017-09-26 Gunnar Ahlberg, läkare och erfaren ledare inom svensk sjukvård tillträder i början av 2018 som VD för GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center, båda vid Sophiahemmet i Stockholm. Gunnar är kirurg och erfaren ledare inom sjukvården. Läs mer
 Förbättrad vårdkedja för IBS patienter 2017-09-21 Med början i november kan GHP Kirurgkliniken och GHP Stockholm Gastro Center tillsammans erbjuda ett helhetskoncept framtaget för att förbättra omhändertagandet av patienter med funktionella mag-tarmproblem. Läs mer
 Erik Wassberg är ny VD för GHP:s sjukhus SKMCA i Förenade Arabemiraten 2017-08-24 ​GHP har utsett Erik Wassberg, MD; Ph.D., till ny VD för sjukhusgruppen Sheikh Khalifa Medcial City Ajman (SKMCA) i Förenade Arabemiraten. Erik var tidigare sjukhusdirektör för Sheikh Khalifa Hospital i Masfoot, ett av sjukhusen inom SKMCA. Läs mer
 Bra start för GHP Vård och Hälsa 2017-07-10 GHP Vård och Hälsa har sedan i fredags tagit över vårdplaneringen för Trygg Hansas kunder. Samarbetet innebär att GHP Vård och Hälsa ansvarar för att Trygg Hansas kunder får medicinsk rådgivning samt en individuell vårdplanering som ger både den högsta medicinska kvaliteten och är anpassad efter individens behov. Läs mer
 GHP säljer OPA Privathospital och Gastro Clinic Helsinki 2017-07-03 För att kunna fokusera resurserna där de skapar störst värde och stärka GHP:s strategiska agenda säljer GHP sina två verksamheter i Århus och Helsingfors. Läs mer
 GHP bjuder in till kapitalmarknadsdag 2017-06-28 ​GHP bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till bolagets kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 september 2017 kl 16.00. Läs mer
 Intresset för Gastrisk ballonger är större än väntat 2017-06-08 Intresset för den nya metoden av överviktsbehandling, gastrisk ballong, har varit större än väntat berättar Rein Seensalu, VD på GHP Kirurgkliniken Stockholm. Vi har valt att erbjuda denna metod då den är ett bra komplement till våra operationsmetoder gastric bypass och sleeve, bland annat för patienter som upplever att operation är ett för stort steg. Läs mer
 Förbättringsarbete på GHP Stockholm Gastro Center presenterades på Gastrodagarna i Göteborg 2017-05-23 GHP Stockholm Gastro Center höll dubbla presentationer om sitt förbättringsarbete under Gastrodagarna i Göteborg 17–19 maj. Där presenterades hur man utnyttjat GHPs IT baserade enkätsystem för att ta reda på vilken tarmrengöringsmetod inför koloskopundersökningar som är effektivast och bäst tolererat av patienterna, samt hur användarvänligt det är för att mäta patienternas upplevelser av vården. Läs mer
 Två nya antenatal kliniker öppnade 2017-05-02 I slutet av mars hade vi glädjen att öppna både en ny antenatal klinik på Sheikh Khalifa Hospital i Masfoot och en på Sheikh Khalifa Women and Children hospital i Ajman. Läs mer
 Ortho Center Göteborg i samarbete med GöteborgsOperan 2017-03-21 Ortho Center Göteborg i samarbete med GöteborgsOperan Läs mer
 Patient med hjärtflimmer nekades vård i Stockholm 2017-03-08 SvD skriver om Arytmi Center och behovet av fler Ablationer. För Stockholmspatienter med förmaksflimmer är det svårare att få specialiserade hjärtbehandlingar än på andra håll i landet. Läs mer
 30 miljoner i donation till Stockholm Spine Centers Professor och överläkare Eva Kosek forskargrupp. 2017-03-06 Donation på 30 miljoner kronor till smärtforskning möjliggör fördjupat forskningssamarbete mellan Stockholm Spine Center och Karolinska Institutet. Läs mer
 GHP:s landslagsläkare om VM i Lahti och tips inför Vasaloppet! 2017-03-02 Per ”Pliggen” Andersson, överläkare och VD för GHP Idrottscentrum i Stockholm är just nu borta i Finland för att hjälpa vårt svenska skidlandslag till nya framgångar. Vi tog ett snack med "Pliggen" som är ensam läkare på plats för det svenska laget. Han passar också på att ge lite tips inför helgens Vasalopp och berättar om glädjen över att se just Charlotte Kalla stå på pallen. Läs mer
 Yttrande: ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 216:78) 2017-02-23 GHP Specialty Care AB avstyrker utredningens förslag. Läs mer
 GHP har kortast sjukskrivningar 2017-01-05 GHP:s ryggkliniker har kortast sjukskrivningar efter kirurgi enligt en studie genomförd av försäkringskassan, sju landsting, m.fl. Skillnaden mot snittet i Sverige var drygt 22 dagar med sjukpenning efter diskbråckskirurgi och 15 dagar efter operation för spinal stenos. Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.