Välkommen till

Ortho Center

Vi utreder Ortopediska skador och sjukdomar

Våra kliniker fokuserar på kvalitet, kontinuitet och effektivitet och vår övertygelse är att detta växer ur en hög grad av specialisering. Vi tror helt enkelt på att ju mer du gör något desto bättre blir resultatet. Ju större patientgrupper med liknande specifika åkommor, desto skickligare blir våra redan från början mycket kunniga vårdteam.

Välj klinik

Ortho Center Göteborg
Stockholm spine center
Stockholm spine center
Stockholm spine center