Kvalitet genom specialisering

Privata sjukvårdsförsäkringar

GHP prioriterar alltid efter medicinskt behov

GHP prioriterar patienter efter medicinskt behov. Den som är i behov av snabb vård eller riskerar att bli sämre på grund av att vänta får förtur, oavsett vem som betalar för vården. I andra hand prioriterar vi efter villkoren i de avtal som vi har med olika regioner och försäkringsbolag. Försäkringsbolag prioriterar korta väntetider när de förhandlar avtal med oss, medan Sveriges regioner framförallt har velat ha så låga priser som möjligt.

Sjukvårdsförsäkringar avlastar den offentliga vården

Nästan 660 000 personer har idag en sjukvårdsförsäkring i Sverige. Försäkringarna omfattar planerad vård och berör således varken den akuta eller livsavgörande vården.

Sjukvårdsförsäkringar avlastar det offentliga systemet i och med att en stor del av Sveriges befolkning betalar två gånger för sin vård. Först betalar de skatt, sedan betalar de – privat eller via arbetsgivare – försäkringspremier. När den försäkrade använder sin sjukvårdsförsäkring slipper det offentliga systemet att betala och kan använda dessa resurser till andra patienter. Om sjukvårdsförsäkringar inte skulle finnas skulle konsekvensen bli att alla dessa patienter skulle belasta det redan överbelastade offentliga systemet. Detta utan något resurstillskott.

I de flesta regioner fungerar det så att regionernas sjukhus väljer när de vill skicka patienter till privata vårdgivare som exempelvis GHP. Dessa patienter har då vanligtvis stått i kö i 6 -12 månader innan remissen skickas till oss. Dessa remisser skickas dessutom ofta i ”batcher” (dvs många remisser skickas samtidigt). Särskilt vanligt är det runt årsskiften eller inför val. Det förfarandet gör det ofta omöjligt för de privata vårdgivarna att kunna se till att dessa patienter får vård inom vårdgarantin eftersom denna redan är passerad, likaså att säkerställa att de får lika snabb vård som de som löpande kommer direkt från sjukvårdsförsäkringar.

Det kan uppfattas som orättvist att en del får snabbare tillgång till planerad vård. Villkoren för hur snabbt man får vård är dock olika även i de olika regionerna och vård för samma åkomma kan fås olika snabbt beroende på var i landet man bor. Dock innebär den avlastning som sjukvårdssystemet som helhet får av de privata försäkringarna att alla får snabbare tillgång till vård. I de flesta regioner har sjukhusen nu sparbeting, att då även sätta de patienter som idag får hjälp av sjukvårdsförsäkringar i kö till dessa sjukhus skulle ytterligare förvärra situationen och göra dessa köer ännu längre.

Försäkringsbolagen betalar oss mer för vården än vad regionerna gör. Med tanke på att större privata specialistkliniker i Sverige endast har en vinstmarginal på i snitt 3,8% enligt Grant Thornton skulle de privata vårdgivarna inte kunna hålla så låga priser som man gör till offentliga patienter om försäkringarna inte fanns. Det offentliga skulle alltså behöva betala mer för den vård som man redan idag köper från privata vårdgivare om försäkringarna inte fanns, dock skulle det även fortsättningsvis vara betydligt billigare än vad samma vård kostar på ett offentligt sjukhus.

Sjukvårdsförsäkringarna medför även andra vinster för individer och samhälle

Förutom att sjukvårdsförsäkringarna avlastar den offentliga vården bidrar de även med kortare sjukskrivningar, till gagn för individen, arbetsgivare och skattebetalare då resurser frigörs som kan bidra till att finansiera den offentliga välfärden.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.