Kvalitet genom specialisering

Organisation

GHP har en flexibel organisation med självständiga kliniker som stödjs av en liten huvudkontorsorganisation. Samordning och kunskapsutbyte sker kontinuerligt inom en rad utvalda områden.

Vår ambition är att våra kliniker ska vara attraktiva arbetsplatser för ambitiös vårdpersonal som vill bedriva och utveckla vård i världsklass. Den decentraliserade strukturen skapar just ett sådant positivt arbetsklimat där goda exempel uppmärksammas och där medarbetarna känner sig viktiga genom att de ges en stor portion delaktighet och inflytande. Ingen av våra enheter har mer än tre hierarkiska nivåer vilket ger alla en möjlighet att ha en direkt dialog med ledningen och gör att bra idéer snabbt kan bli verklighet.

För att kunna skapa de bästa klinikerna tror vi också att medicinsk kunnighet bör kopplas till ett verksamhetsansvar. Den personal som har mest kunskaper om specialiteten och vården kring den får stort inflytande över kliniken. Först då kan den utvecklas på bästa sätt och ta de beslut som behövs. Därför är många av de läkare, som vill ta ett extra ansvar för verksamhetens hela utveckling, delägare i sina kliniker. Vi kallar dem för partners och de sitter ofta i respektive klinikstyrelse. Partnerskapet är utformat på ett sådant sätt att det belönar långsiktigt värdeskapande.

För en sjukvårdsorganisation framgång är det avgörande att det finns ett bra samarbetsklimat mellan olika yrkesgrupper och att man pratar samma språk. Här har vårt partnerskap en viktig funktion på ett sådant sätt att partners är med i och påverkar besluten på alla nivåer i GHP. Vi är en organisation som tillsammans vill utveckla och förbättra vården.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.