Kvalitet genom specialisering

Affärsidé

GHP startades 2006 med en vilja att förbättra vården i Sverige genom specialiserade kliniker med kvalitet i världsklass.

Utgångspunkten för GHP:s verksamhet är att elektiv specialistvård bedrivs mest effektivt och med högst kvalitet i fokuserade center specialiserade på den enskilda patientgruppen. Detta kombineras med partnerskap för ledande läkare, decentralisering och samarbete mellan kliniker.

GHP är inte verksamma inom vare sig omsorg, äldrevård eller primärvård. I norden driver bolaget inte heller multispecialiserade, komplexa sjukhusstrukturer, utan nischade högspecialiserade enheter. Genom att fokusera på patientens hela vårdbehov inom utvalda diagnosområden och skräddarsy kliniker för att leverera hög volym uppnås Kvalitet genom specialisering och förutsättningar för bättre vård.

Vårt mål är att vi inom våra specialiteter ska vara det självklara valet för alla som har möjlighet att välja sin vård. Vi vill växa både inom ramen för våra befintliga kliniker och genom nyetableringar samt genom förvärv av fina verksamheter som har samma höga kvalitetskrav som vi.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.