Kvalitet genom specialisering

Om GHP

Om GHP

GHP är en svensk vårdgivare som strävar efter att utveckla och stärka kvaliteten och samhällsnyttan inom hälso- och sjukvården. GHP Focus, våra specialistkliniker, fokuserar på ett enskilt diagnosområde, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. GHP Solutions, vårt kontroll- och datacenter, genererar heltäckande data som möjliggör en sammanhållen och effektiv vårdkedja.

Genom våra två affärsområden tar vi ett helhetsgrepp om hälsa och sjukvård, från preventiva insatser till rehabilitering.

Tack vare våra specialistkliniker har vi utvecklat en god förståelse för hur vi kan höja både kvalitet och effektivitet inom specialistvården. Men en patients problem börjar ofta långt tidigare. Vi har över tid byggt upp kompletta data över vårdresan som gett oss kunskap om och medel för att kunna agera tidigare och ge rätt vård vid rätt tillfälle.

LÄS MER

Vi sätter alltid patienterna i första rummet och det är just deras behov som är grunden till vilken vård som ska erbjudas. Vi är tillgängliga, följer patienterna genom hela vårdförloppet och bemöter varje enskild person på ett positivt sätt och med ett stort engagemang. Något som skapar ett starkt förtroende för oss och i slutändan leder till nöjda patienter och god kvalitet på vården vi erbjuder.

Vi är i dag ett starkt alternativ när patienterna ska välja vårdgivare inom våra olika specialiteter och vi ser oss som ett viktigt komplement till den offentliga vården. Hos oss erbjuder vi ledande specialistkompetens redan vid den första vårdkontakten och dessa följer sedan patienten genom hela vårdförloppet. Oavsett om man är landstingspatient, har en sjukvårdsförsäkring eller är privatbetalande, så har man möjlighet att söka vård på våra kliniker.

Våra kliniker utgör attraktiva arbetsplatser för specialiserad personal som får ägna sig åt det de är bäst på. Här är det högt i tak med snabba beslutsvägar och våra drygt 400 medarbetare får ständig feedback på sitt arbete. Enheterna drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.

Forskning och utveckling

Trots hög vårdnivå vill vi ständigt bli bättre och ligga i frontlinjen inom våra specialiteter. Det gör vi bland annat genom utveckling och innovation av olika metoder och processer och genom utbildning och forskning. Vi mäter noggrant kvaliteten på det vi gör och är transparenta och öppna med resultaten. Vi samverkar inte bara internt mellan våra egna kliniker utan har även externa utbyten och projekt med bland annat primärvård, landsting, universitet och de stora sjukhusen.

GHP uppmuntrar forskning och ser det som en viktig del av utvecklingsarbetet. Det skapar dessutom intressanta arbetsplatser och attraherar duktig personal. Läkare på flera av våra kliniker har tid avsatt för forskning.

Vi känner ett stort ansvar att utbilda nästa generations specialister och hjälper därför aktivt till med att hitta lösningar som ska underlätta detta. Vi har ett flertal ST-utbildningar på våra kliniker och utbildar specialister inom bland annat ryggkirurgi och ortopedi.

Ägande

Sedan 2006 är GHP börsnoterade vilket bland annat kräver att vi är öppna med våra resultat. Vi har inget att dölja och är stolta över vad vi åstadkommer: en kostnadseffektiv vård av hög kvalitet som är lönsam för samhället, för oss och kanske viktigast – för den enskilda patienten.

Vi gör skillnad

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister. Vi utvärderar kontinuerligt vår sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan och arbetar aktivt för att göra ännu mer skillnad.

Vår historia

Välj år

2020

 • Förbättrat resultat och stärkt balansräkning, trots negativ effekt från pandemin
 • GHP förstärker koncernledningen med nya chefer för Norden och International
 • GHP stöttar den offentliga vården i samband med pandemin
 • Avyttring av dotterbolag gav en reavinst på 19,8 MSEK
 • GHP Kirurgkliniken får egen operationsavdelning på Sophiahemmet

2019

 • Väldigt stark organisk tillväxt
 • Satsning på ny dagkirurgisk ortopediklinik i Stockholm
 • Förvärv av Hudcentrum Hagastaden samt Hudkliniken vid Sophiahemmet
 • GHP skriver avtal om managementkontrakt i Kuwait
 • GHP lanserar två digitala pilotprojekt; ”eLäkare & Fysio” samt ”Onlinekonsultation med fysioterapeut”
 • Rekrytering av nya affärsområdeschefer för Norden och International

2018

 • Stark tillväxt och förbättrat resultat
 • Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för
  skador på rörelseapparaten
 • GHP Spine Center Göteborg utökar kapaciteten
 • Expansion av verksamheten i Köpenhamn
 • Uppstart av ny urologiverksamhet i Stockholm
 • GHP:s första hudklinik etablerad i Skåne
 • Fortsatt satsning på affärsutveckling i Förenade
  Arabemiraten
 • GHP och Skandia utökar samarbetet för bättre vård

2017

 • Första operativa året för våra sjukhus i Förenade Arabemiraten.
 • Stort generationsskifte bland våra klinikchefer.
 • Uppstart av GHP Vård och Hälsa med Trygg-Hansa.
 • Nytt segment Vårdsamverkan.
 • Ny neurologisk verksamhet i Göteborg.
 • Nytt behandlingserbjudande för överviktiga på Kirurgkliniken.
 • Avyttring av olönsamma verksamheter i Århus och Helsingfors.
 • Omfattande besparingsprogram har initierats.
 • GHP fastställer nya finansiella mål.

2016

 • Förvärv av Urologcentrum i Stockholm.
 • Förberedelse och uppstart av verksamhet i UAE.
 • Klinik i Skåne introducerar handkirurgi.
 • Studie genomförd av Försäkringskassan visar att GHP:s svenska ryggkliniker har kortast sjukskrivningar efter kirurgi.
 • Positiv utveckling av Vårdsamverkan med Skandia.
 • Lyckat övertagande av managementkontrakt för fyra sjukhus i Förenade Arabemiraten.
 • VD och flera nyckelpositioner i ledningen av GHP:s sjukhus i Förenade Arabemiraten utses.
 • Ny VD, Björn Zoega, rekryteras till GHP Stockholm Spine Center.
 • GHP rekryterar ny CFO, Philip Delborn och Tobias Linebäck utses till chef för GHP International.

2015

 • GHP förlänger managementkontrakt i Förenade Arabemiraten.
 • Sveriges Olympiska Kommitté och GHP inleder samarbete.
 • GHP ingår ett exklusivt samarbete med Skandia gällande vården av rygg-, axel- och höftpatienter i Stockholm.

2014

 • Sammanslagning av klinikerna GHP Bariatric Center Stockholm och GHP Kirurgkliniken Stockholm till en enhet.
 • Befintlig verksamhet i Helsingfors har utökat med allmänkirurgi- och gastroenterologiverksamhet.
 • GHP har omstrukturerat verksamheten och redovisar sina segment utifrån geografisk tillhörighet.
 • Invigning av öppenvårdsklinik på Garnisonen i Stockholm.

2013

 • Ny VD Daniel Öhman tillträder.
 • Uppstart av rehabmottagning i Göteborg, Ortho Center Rehab Göteborg.
 • Avyttring av klinikerna i Prag och Bergen.
 • Avtal med Team Danmark om att tillhandahålla idrottsmedicin och idrottskirurgi.
 • Stängning av Gastro Center Göteborg.

2012

 • Tillträde av Gildhøj Privathospital i Köpenhamn, Danmark.
 • Uppstart av Gastro Center Göteborg.
 • Nedläggning av Bariatric Center København och avyttring av Bodylift Center i Danmark.
 • Avyttring av Bariatric Center Cairo i Egypten.
 • Ny VD Marianne Dicander Alexandersson tillträder.
 • Nyöppning av Ortho Center Skåne i Malmö.
 • Förvärv av Odenplans Läkarhus genom Stockholm Gastro Center.

2011

 • Förvärv av OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus i Århus, Danmark, med verksamhet inom ortopedi och ryggkirurgi.
 • Förvärv av minoritetspost i Laastari Lähiklinikka.
 • Uppstart av Admira Kvinnohälsa, mödrahälsovård i Lund.
 • Förvärv av Gildhøj Privathospital i Köpenhamn, Danmark, med verksamhet inom ortopedi.

2010

 • Invigning av nya Bariatrics-kliniker i Tjeckien, Skåne och Förenade Arabemiraten.
 • Omstrukturering och ökat ägande i Spine Center Bergen.
 • Uppstart av Ortho Center Skåne och Gastro Center Skåne.
 • Uppstart av Bariatric Center København i Danmark.
 • Förvärv av Stockholm Gastro Center.

2009

 • Uppstart av Bariatric Centers i Norge, Egypten, Finland och Tjeckien. Avtal och uppstartsarbete med klinik kring diabetes och övervikt i Förenade Arabemiraten.
 • Stängning av Concord Dental Implant Clinic i England.
 • Uppstart av klinik inom nytt område, arytmier (oregelbunden hjärtrytm), Arrhythmia Center Stockholm.
 • Samarbete inom Spine inlett med Schön Kliniken i Tyskland inom kvalitetsområdet.

2008

 • Förvärv av Oradent (Dental, Stockholm). Uppstart av Concord Dental Implant Clinic i England och Bariatric Center Skåne.
 • Aktien omlistas till Nasdaq Stockholm.

2007

 • Förvärv av Ortho Center Stockholm, Bariatric Center Stockholm, Ortho Center IFK-Kliniken i Göteborg och Specialistkliniken för implantat och käkkirurgi i Norrköping.
 • Uppstart av Spine Center Göteborg.

2006

 • GHP grundades av Per Båtelson och Johan Wachtmeister.
 • Aktien listas på AIM listan i London.
 • Förvärv av de första tre klinikerna; Stockholm Spine Center (inklusive del av Spine Center Bergen), Nordic Dental Implants Clinic i Stockholm och Göteborg Medical Center (Orthopaedics).

Dina personuppgifter

 


Din persondata och dina personuppgifter är oehört viktiga.
Därför har vi samlat ett dokument om hur vi hanterar dina personuppgifter så du alltid kan känna dig trygg.

KONTAKT

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

KARRIÄR

Våra specialistverksamheter söker alltid efter rätt personer. Se efter om det finns något ledigt redan idag, eller skicka en spontanansökan.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.