Styrelse

Carsten Browall

Styrelseordförande

Född
1958

Styrelseordförande sedan
27 april 2016 och styrelseledamot sedan 4 maj 2011

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Bure Equity AB och Semcon AB.
Styrelseordförande i Bico AB.

Bakgrund
Lång karriär inom healthcare-sektorn. Ledande befattningar på Mölnlycke Healthcare, Nobel Biocare och Capio.

Utbildning
Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 449 951 st.

Bo Wahlström

Styrelseledamot

Född
1949

Styrelseledamot sedan
3 maj 2012

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Ryholm Förvaltning AB. Styrelseledamot i Stena Adactum AB. Huvudägare i Metroland BVBA. Större ägare i GHP Specialty Care AB.

Bakgrund
Styrelseledamot i Nordiska Fondkommission AB, Digital Illusions AB, Telelogic AB, Song Networks AB och Stenas Sfärråd samt för ett flertal onoterade företag. Tidigare ägare till ett antal onoterade fastighets-, IT- och kommunikationsföretag samt större ägare i börsnoterade Telelogic AB, Fastpartner AB och Song Networks AB.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 19 200 000 st.

Mikael Olsson

Styrelseledamot

Född
1963

Styrelseledamot sedan
2 maj 2013

Övriga uppdrag
VD på Nordanland AB och Nordanland Investment i Väst AB, samt styrelseledamot i dotterbolag till Nordanland AB.
Styrelseledamot i Vertiseit AB (publ), Solverandan AB samt K M Olsson Investment AB.

Bakgrund
Investment Manager på Amplico Kapital AB och Sjätte AP-fonden Företagsinvesteringar. Auktoriserad revisor och skattekonsult på KPMG.

Utbildning
Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 40 000 st.

Johan Wachtmeister

Styrelseledamot

Född
1959

Styrelseledamot sedan
29 april 2014

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i MJW Invest AB och Reko Gårdar i Sverige AB. Styrelseledamot i Alm Equity AB och Refine Group (publ).

Bakgrund
Vice VD och koncernledning på SEB och VD på Ledstiernan AB. Medgrundare av GHP och GHP-koncernens vice VD under ett antal år. Medgrundare av Stockholm Spine Center.

Utbildning
MBA från IMI Geneve och Civil ingenjörsexamen (MSc) från Maskin KTH i Stockholm.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 7 110 450 st.

Elisabeth Hansson

Styrelseledamot

Född
1975

Styrelseledamot sedan
27 april 2016

Övriga uppdrag
CFO på SJ och styrelsemedlem i Surgical Science och Mentor International

Bakgrund
Management konsult 17 år med fokus på hälso- och sjukvård i Norden. Partner på Boston Consulting Group och Associate Principal på McKinsey & Company.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 44 000 st.

Ingemar Gladh

Styrelseledamot

Född
1950

Styrelseledamot sedan
29 april 2021

Bakgrund
Grundare av GHP Ortho Center Stockholm, flertalet styrelseuppdrag inom sjukvården. Ortopedspecialist

Utbildning
Md Karolinska Institutet.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 502 697 st.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.