Styrelse

Carsten Browall

Styrelseordförande

Född
1958

Styrelseordförande sedan
27 april 2016 och styrelseledamot sedan 4 maj 2011

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Vitrolife AB och Osstell AB. Styrelseledamot i SciBase AB, Unident AB och Bellman & Symfon AB.

Bakgrund
Lång karriär inom healthcare-sektorn. Ledande befattningar på Mölnlycke Healthcare, Nobel Biocare och Capio.

Utbildning
Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 349 951 st.

Bo Wahlström

Styrelseledamot

Född
1949

Styrelseordförande sedan
3 maj 2012

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Ryholm Förvaltning AB. Styrelseledamot i Stena Adactum AB. Huvudägare i Metroland BVBA. Större ägare i GHP Specialty Care AB (publ).

Bakgrund
Styrelseledamot i Nordiska Fondkommission AB, Digital Illusions AB, Telelogic AB, Song Networks AB och Stenas Sfärråd samt för ett flertal onoterade företag. Tidigare ägare till ett antal onoterade fastighets-, IT- och kommunikationsföretag samt större ägare i börsnoterade Telelogic AB, Fastpartner AB och Song Networks AB.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktier i GHP

Egna samt närståendes: 18 360 000 st.

Mikael Olsson

Styrelseledamot

Född
1963

Styrelseordförande sedan
2 maj 2013

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Nordanland Investment i Väst AB och Citypark Holding AB. VD på Nordanland AB och Nordanland Investment i Väst AB.

Bakgrund
Investment Manager på Amplico Kapital AB och Sjätte AP-fonden Företagsinvesteringar. Auktoriserad revisor och skattekonsult på KPMG.

Utbildning
Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 40 000 st.

Johan Wachtmeister

Styrelseledamot

Född
1959

Styrelseordförande sedan
29 april 2014

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i MJW Invest AB och Reko Gårdar i Sverige AB. Styrelseledamot i Alm Equity AB. Styrelsens representant för affärsområdet International och styrelseledamot i flera av GHP:s dotterbolag.

Bakgrund
Vice VD och koncernledning på SEB och VD på Ledstiernan AB. Medgrundare av GHP och GHP-koncernens vice VD under ett antal år. Medgrundare av Stockholm Spine Center.

Utbildning
MBA från IMI Geneve och Civil ingenjörsexamen (MSc) från Maskin KTH i Stockholm.

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 4 778 744 st.

Elisabeth Hansson

Styrelseledamot

Född
1975

Styrelseordförande sedan
27 april 2016

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Mentor International. Fristående konsult inom Health Care området.

Bakgrund
Management konsult 17 år med fokus på hälso- och sjukvård i Norden. Partner på Boston Consulting Group och Associate Principal på McKinsey & Company.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Aktier i GHP
Egna samt närståendes: 44 000 st.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.