Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP lanserar två digitala pilotprojekt

GHP har som ett led i sin digitala satsning nu startat två pilotprojekt; ”eLäkare & Fysio” samt ”Onlinekonsultation med fysioterapeut”. Genom denna satsning kommer GHP på ett innovativt sätt nå ut till fler patienter runtom i landet, samtidigt som man effektiviserar vårdkedjan och säkerställer en hög kvalitet.

Gemensamt för båda dessa pilotprojekt är att patienter nu erbjuds vård mer lokalt. I tjänsten ”eLäkare & Fysio” bokas man in fysiskt hos en fysioterapeut/naprapat ute i landet, där man i samråd med en läkare från GHP Ortho Center Göteborg får vård via videolänk. Tjänsten ”Onlinekonsultation med fysioterapeut” är än mer lokal, där patienten hemifrån får hjälp via videolänk med enklare skador och besvär, samt kan starta en rehabiliteringsprocess via GHP:s egna fysioterapi-app.

”Vi har nu haft våra första besök där feedbacken har varit positiv både från behandlare och patienter. Det ska bli oerhört spännande att se hur dessa tjänster tas emot i landet framgent”, säger Jenny Kronvall, affärsutvecklare på GHP Vårdsamverkan.

Med hjälp av dessa tjänster kan försäkringsbolag erbjuda sina kunder specialistvård i större delar av landet. Detta är något som både saknats och efterfrågats på marknaden, där nu GHP blir unika och kan arbeta med effektiva vårdkedjor samt styra flöden och operationer till sina egna kliniker.

De två pilotprojekten kommer inte innebära någon väsentlig påverkan på GHP:s finansiella resultat 2019.

Göteborg 13 juni 2019
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 070-855 37 07
Jenny Kronvall, Affärsutvecklare Vårdsamverkan, Tel: 072-070 53 44

Om eLäkare & Fysio
Patienten bokas in på ett fysiskt besök hos en fysioterapeut/naprapat ute i landet. Behandlaren tar anamnes och gör en undersökning. En läkare från GHP Ortho Center Göteborg kopplas in på videolänk. Det görs en gemensam bedömning av patienten. Patienten får genom samarbetet ett tidigt omhändertagande där beslut om behandling, vidare utredning, läkemedel och/eller sjukskrivning kan tas vid ett och samma besök. Vid behov av rehabilitering fortsätter patienten hos fysioterapeuten/naprapaten. Alla patienter erbjuds GHP:s fysioterapi-app.

Om Onlinekonsultation med fysioterapeut
För enklare skador och besvär kan Trygg Hansas kunder erbjudas videobesök med fysioterapeut från GHP Ortho Center Göteborg. I besöket tar fysioterapeuten anamnes, gör en bedömning av besvären, utbildar patienten samt startar en rehabilitering med övningar i GHP:s fysioterapi-app. Resultatet blir en nöjd kund som fått ett tidigt omhändertagande och en rehabiliteringsplan utan att behöva komma på ett fysiskt besök.

.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.