Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Styrelsen lämnar förslag till utdelning för verksamhetsåret 2020

För 2020 föreslår styrelsen en utdelning om 50 öre per aktie vilket motsvarar cirka 51 procent av årets resultat efter skatt och resultat hänförligt till innehavare utan bestämmande inflytande. Avstämningsdagen för utbetalning beräknas till måndag den 3 maj 2021 och om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelning ske torsdag den 6 maj 2021.

GHP:s utdelningspolicy är att ”Utdelning ska långsiktigt uppgå till 50 procent av årets resultat (efter inkomstskatt och minoritet). De årliga besluten om utdelning ska dock beakta genomförandet av bolagets strategi för tillväxt, bolagets finansiella ställning samt övriga ekonomiska mål”.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.