Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari - september 2020: Hög efterfrågan och förbättrat resultat

 • Resultatet är GHP:s bästa tredje kvartal hittills där alla tre segment gör ett positivt resultat trots semesterperiod
 • Merparten av verksamheterna är nu tillbaka på normala eller högre nivåer
 • Samhällets vårdskuld till följd av pandemin driver hög efterfrågan på specialistvård
 • Tillfälligt sänkt ersättning och fortsatt utmanande covidläge i Kuwait påverkar resultatet i kvartalet

Tredje kvartalet 2020

 • Försäljningsintäkterna ökade till 278,4 Msek (274,2)
 • Organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent (20,4)
 • EBITDA ökade till 34,6 Msek (28,9)
 • EBITDA-marginalen ökade till 12,4 procent (10,5)
 • EBIT ökade till 9,3 Msek (6,6)
 • EBIT-marginalen ökade till 3,3 procent (2,4)
 • Resultat efter skatt ökade till 6,7 Msek (2,8)
 • Resultat per aktie ökade till 0,09 SEK (0,02)

Första tre kvartalen 2020

 • Försäljningsintäkterna ökade till 978,5 Msek (940,3)
 • Organiska tillväxten uppgick till 1,6 procent (17,4)
 • EBITDA ökade till 134,1 Msek (109,1)
 • EBITDA-marginalen ökade till 13,7 procent (11,6)
 • EBIT ökade till 59,7 Msek (45,1)
 • EBIT-marginalen ökade till 6,1 procent (4,8)
 • Resultatet efter skatt ökade till 41,3 Msek (30,6)
 • Resultat per aktie ökade till 0,52 SEK (0,37)

VD-ord
Efter en exceptionell vår, där hanteringen av effekterna från pandemin stod i fokus, har vi under det tredje kvartalet i stor utsträckning kunnat återgå till mer normala förutsättningar. Vi ser att det finns ett stort behov av effektiv och högkvalitativ sjukvård i alla våra marknader vilket GHP står redo att hjälpa till med. Vi vill bygga vidare på det fina samarbete som funnits under andra kvartalet då vi tillsammans med Sveriges regioner hittade nya sätt att hjälpa till både genom att vi försett dem med personal och material och genom att vi tagit hand om nya patientgrupper. Att vi gemensamt lyckas utnyttja kapaciteten hos både privata och offentliga vårdgivare kommer att bli avgörande för att vi även skall kunna hantera den vårdskuld som nu byggts upp. Genom att använda GHP och andra privata vårdgivare kan regionerna beta av denna skuld till en betydligt lägre kostnad och med en rimligare tidsplan än om man bara använder de offentliga vårdgivarna.

Vårt finansiella resultat fortsätter att utvecklas i rätt riktning, där resultatet i perioden är vårt bästa tredje kvartal hittills. Alla våra tre segment går med vinst trots att våra verksamheter alltid har lägre aktivitet under semestermånaderna då många av våra kliniker drar ner på sin kliniska verksamhet.

I Norden förbättrar merparten av klinikerna sina resultat under kvartalet. Under sommarmånaderna upplevde vissa kliniker fortsatt en lägre aktivitet än normalt men det kompenserades av att andra kliniker såg ökad efterfrågan och av en god kostnadskontroll. Det är även i det här kvartalet regionala skillnader i patientflödena, där trycket är högre i Västra Götaland och Skåne jämfört med Stockholm och Köpenhamn.

Vi har under de senaste åren gjort flera viktiga expansionssatsningar och i det här kvartalet tog vi beslut om att utöka vår verksamhet i Skåne. I slutet av nästa år kommer vi att öppna en helt ny rygg- och ortopedklinik i Malmö. Verksamheten kommer att ha tre till fyra egna operationssalar och utföra slutenvård och öppenvård. Vi räknar med att denna satsning blir ett välkommet tillskott för både våra försäkringsbolagskunder och för våra offentliga kunder.

Inom International påverkades vår verksamhet och vår personal fortfarande av pandemin under kvartalet. Restriktioner har gjort det svårt för oss att fullt ut styra och bygga upp sjukhuset i Kuwait, vilket innebar att vi tillsammans med vår kund beslutade att halvera vår ersättning under andra och tredje kvartalet. Nu är vår personal på plats igen och vi kan återuppta arbetet med att skala upp och utveckla sjukhuset. Lokala restriktioner fortsätter dock att begränsa tempot i upprampningen.

Sjukhusen i Förenade Arabemiraten hade i början av kvartalet gradvis återgått från att enbart hantera Covid-patienter till att steg för steg öppna upp sin normala verksamhet. Där är vi nu inne i en andra våg som begränsar återgången till normal vård. Det är en utmanande period för sjukhusen men våra insatser har tagits emot med stor uppskattning av vår uppdragsgivare och av samhället i Ajman.

I Vårdsamverkan styrs vårt resultat av mängden vård som konsumeras av försäkringsbolagspatienter. Genom att aktivt styra patienterna till den vård som är mest effektiv, både medicinskt och ekonomiskt, kan vi skapa värde. Mängden konsumerad vård påverkas även av yttre faktorer och under pandemin såg vi att vårdbesöken minskade vilket även minskade vår kostnad för att leverera vård.

Under det tredje kvartalet har patientvolymerna ökat igen och vi förväntar oss att det inom Vårdsamverkan kommer att vara en något högre efterfrågan på vård under en period framöver. Den satsning vi har gjort på att bygga upp datalager, kompetens och analysverktyg blir ett väldigt viktigt verktyg i den fortsatta utvecklingen av GHP. Till skillnad från de digitala aktörerna har vi data över hela vårdkedjorna från första besök till färdigbehandlad inklusive kvalitetsutfall och kostnader, inte bara ett första besök, vilket gör att vi verkligen kan utveckla vården.

Avslutningsvis är det glädjande att konstatera att GHP nu står starkare än någonsin med tre välfungerade segment, god finansiell utveckling och med en organisation som är redo att ta sig an de möjligheter som ligger framför oss. Dock måste vi hela tiden vara beredda på att fortsatt hantera pandemins utmaningar.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.