Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP Specialty Care AB: Bokslutskommuniké 2018: GHP:s bästa kvartal hittills

 • Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa hittills
 • God omsättningstillväxt i samtliga segment ger en organisk tillväxt på 14,6 procent
 • Hög aktivitet inom International ger positiv resultatutveckling och skapar nya affärsmöjligheter
 • EBITDA för helåret på 84 Msek är GHP:s högsta nivå hittills
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 30 öre per aktie
Fjärde kvartalet 2018
 • Försäljningsintäkterna ökade till 336,0 Msek (288,5)
 • Organiska tillväxten ökade till 14,6 procent (10,4)
 • EBITDA ökade till 35,6 Msek (31,0)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 10,6 procent (10,7)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade till 20,0 Msek (17,7)
 • Resultat per aktie ökade till 0,27 SEK (0,22)
Helår 2018
 • Försäljningsintäkterna ökade till 1 120,4 Msek (990,8)
 • Organiska tillväxten ökade till 13,9 procent (6,0)
 • EBITDA ökade till 84,2 Msek (föregående år 58,8 justerat för realisationsförlust)
 • EBITDA-marginalen ökade till 7,5 procent (5,9)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade till 43,1 Msek (9,2)
 • Resultat per aktie ökade till 0,55 SEK (0,08)

VD-ord
2018 var ett händelserikt år för GHP där vi bland annat fortsatte arbetet med att stärka vårt finansiella resultat. När vi summerar året kan vi konstatera att vi lagt svackan från 2017 bakom oss. Det är väldigt glädjande att vi har åstadkommit detta samtidigt som vi fortsatt att lägga resurser på att starta nya verksamheter och utveckla nya erbjudanden.

Vi avslutar året med GHP:s bästa kvartalsresultat hittills. Vår verksamhet i Norden har hög efterfrågan och vår verksamhet inom International kan se tillbaka på ett intensivt kvartal. Vårt segment Vårdsamverkan har i kvartalet lyckats hantera en stark tillväxt med att fortsätta utveckla affärsmodeller och digitala verktyg som attraherar försäkringsbolagen.

Vårt segment Norden har under hela året visat en stark tillväxt. Merparten av denna tillväxt kommer från förbättrat kapacitetsutnyttjande i våra befintliga kliniker. För att kunna möta den stora efterfrågan från patienter och beställare är det viktigt att vi hela tiden fokuserar på att använda våra befintliga resurser på ett optimalt sätt. När vi dessutom bygger ut våra kliniker och startar nya verksamheter stärker vi ytterligare vår position som den ledande specialistvårdgivaren i Norden. Det är också glädjande att se att de flesta av klinikerna i Norden upplevde en positiv resultatutveckling i kvartalet. När trycket ökar i våra kliniker ökar också vikten av bra medarbetare och ansvarsfullt ledarskap. För oss är det avgörande att vi lyckas inom dessa områden och vi fortsätter att satsa på att utveckla våra medarbetare och ledare.

Inom International, där vår ersättning till stor del baseras på hur väl vi lyckas utveckla kvaliteten och omhändertagandet i sjukhusen i Förenade Arabemiraten, har vi under 2018 tagit flera steg framåt. Det är ett arbete som jag känner stor respekt och stolthet för. Att vara verksam i den här delen av världen innebär utmaningar och ställningstagande som skiljer sig avsevärt från det vi hanterar i Norden. Samtidigt är möjligheterna att åstadkomma förbättringar också större och de positiva resultaten tydligare. Till exempel har vi kunnat införa modern kvinnosjukvård där kvinnor som lider av underlivsbesvär nu får hjälp. Dessa kvinnor led oftast tidigare i det tysta. I det fjärde kvartalet har GHP genomfört ovanligt många aktiviteter kopplat till sjukhusen, vilket också avspeglar sig positivt i kvartalets intäkter. Vi är övertygade om att GHP:s erfarenhet och fokus på kvalitet kan göra mycket nytta i regionen. Vi har därför under fjärde kvartalet satsat vidare på affärsutveckling. Vi har bra dialoger om potentiella samarbeten med beställare från flera länder och i vissa fall mer konkreta diskussioner avseende managementkontrakt. Som vanligt är det svårt att bedöma tidshorisonten och sannolikheten av den här typen av processer men vi har naturligtvis siktet inställt på att säkra nya affärer inom International under 2019.

Ett annat område där vi ser mycket spännande utveckling är i vårt segment Vårdsamverkan. Vi har under kvartalet lanserat vår egenutvecklade app för hälsoförbättringar, digital rådgivning och integration med vår sjukgymnastik-app. Vi har även startat vår första större satsning inom digi-fysisk vård genom att etablera GHP Medicinskt Centrum i centrala Stockholm, som riktar sig till patienter med sjukvårdsförsäkring. Även om den här typen av nya satsningar medför vissa kostnader så är vi övertygade om att de kommer vara en viktig komponent i framtidens vårdtjänster och stärker vårt erbjudande till försäkringsbolagen. I det fjärde kvartalet har Vårdsamverkan köpt vård från både GHP:s nordiska kliniker och från externa vårdleverantörer. I takt med att vi får en djupare, unik förståelse för patienternas vårdbehov kommer vi kunna optimera vårdkedjan ytterligare och därmed också sänka vårdkostnaderna inom Vårdsamverkan och skapa lönsamhet. Redan idag skapar Vårdsamverkan lönsamhet i koncernen genom all den vård som köps från Norden-segmentet.

Sammanfattningsvis är GHP som helhet, och i varje segment, inne i en positiv fas men där vi samtidigt har mycket kvar att utveckla. Vi kommer att fortsätta den resa som vi har påbörjat, med genomtänkt tillväxt och med fokus på att varje dag ge patienter vård av hög kvalitet.

Göteborg den 20 februari 2019
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.