Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Förvärv av gastroenterologisk verksamhet i Stockholm

Global Health Partner har förvärvat Stockholm Gastro Center, en specialistklinik med verksamhet inom medicinsk gastroenterologi och endoskopi belägen på Sophiahemmet i Stockholm. "Förvärvet av Stockholm Gastro Center kompletterar väl den verksamhet inom överviktskirurgi som vi bedriver på Kirurgkliniken respektive Bariatric Center Stockholm i Sophiahemmets lokaler. Detta är en kombination av verksamheter som vi också har vid våra kliniker i Lund och i Prag och där vi ser goda samordnings- och expansionsmöjligheter " säger Per Båtelson, Global Health Partners VD.

Stockholm Gastro Center bildades 2008 i samband med en större upphandling inom Stockholms Läns Landsting och innefattar idag mag-tarm mottagning, IBD-enhet och endoskopi-enhet. Bolagets tidigare ägare, specialistläkarna Robert Löfberg och Bengt Lavö som båda har mycket lång gastroenterologisk erfarenhet, kvarstår som delägare. Global Health Partners förvärvade andel är 60%.

Stockholm Gastro Center har 15 heltidsanställda. Bolaget omsätter ca 30 MSEK med god lönsamhet, väl i linje med Global Health Partners övriga specialistkliniker i mogen fas. Förutom större specialistvårdsavtal med Stockholms Läns Landsting har bolaget även kontrakt med flertalet av de ledande försäkringsbolagen. Stockholm Gastro Center har en god finansiell ställning med en soliditet kring 40% och positiv nettokassa. Bolaget kommer att konsolideras i Global Health Partner från den 1 oktober 2010 och ger en marginell men positiv effekt på koncernens resultat och försäljning.

Stockholm Gastro Center är granne med Global Health Partners klinik Bariatric Center Stockholm på Sophiahemmet, och medicinsk gastroenterologi och endoskopi har nära kopplingar till överviktskirurgin. Det finns idag en ökande efterfrågan på gastroenterologisk specialistvård och endoskopi, särskilt koloskopi, där grovtarmen undersöks t.ex. för att utesluta cancer. Stockholm Gastro Center bedriver också specialistvård inom området inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), ett ökande folkhälsoproblem som idag drabbar cirka 1% av befolkningen. Drygt 1 500 patienter med IBD sköts idag vid Stockholm Gastro Center som även bedriver klinisk forskning inom detta område.

Global Health Partner driver specialistkliniker inom följande utvalda behandlingsområden: ryggkirurgi/ryggvård, specialisttandvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, ortopedi samt arytmi. Kliniker för behandling av sjuklig övervikt eller fetma finns i Stockholm, Lund, Bergen, Birmingham, Kairo, Helsingfors, Prag, Köpenhamn, Odense och Ajman (Förenade Arabemiraten). Vid klinikerna i Lund och Prag bedrivs också endoskopisk verksamhet.

Göteborg 27 september 2010
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.