Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kommuniké från Global Health Partner ABs årsstämma 2012

På Global Health Partners årsstämma igår den 3 maj 2012 beslutades bl.a. följande:
  • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.

  • Omval av styrelseledamöterna Paul Hökfelt, Lottie Svedenstedt, Thomas Eklund, Carsten Browall och Per Båtelsonsamt nyval av Bo Wahlström, i enlighet med valberedningens förslag. Paul Hökfelt valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera fyra ledamöter som inte är anställda i Global Health Partner, totalt 1.200.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.

  • Styrelsens förslag gällande godkännande av avyttring av aktier i dotterbolaget Gastro Center Skåne AB till ledande befattningshavare.

  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

  • Genomförande av emission av konvertibler samt godkännande av incitamentsprogram.

  • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2013 godkändes.

Göteborg 4 maj 2012
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.