Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2015: Ett kvartal av investeringar och utveckling för framtiden

 • GHP International vann stor upphandling i Förenade Arabemiraten
 • Stark organisk tillväxt på cirka 10 procent under det fjärde kvartalet (helåret 7 procent)
 • Satsningar på integrerade vårdlösningar med försäkringsbolag
 • Fortsatt fokus på lönsamhet och effektivitetsarbete ute i klinikerna
Händelser efter balansdagens utgång
 • GHP förvärvar 70 procent av Urologcentrum som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Stockholm
Fjärde kvartalet 2015
 • Försäljningsintäkterna ökade till 229,9 MSEK (209,9) och den organiska tillväxten uppgick till 10 procent (1)
 • EBITDA uppgick till 13,7 MSEK (18,0)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 6,0 procent (8,6)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 13,0 MSEK (16,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 SEK (0,20)
Helår 2015
 • Försäljningsintäkterna ökade till 820,0 MSEK (767,6) och den organiska tillväxten uppgick till 7 procent (4)
 • EBITDA uppgick till 52,5 MSEK (60,3)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 6,4 procent (7,9)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 27,3 MSEK (31,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,33 SEK (0,36)

VD-kommentar
GHP:s starka organiska tillväxt fortsätter med en tillväxt på hela 10 procent i det fjärde kvartalet vilket visar på vår verksamhets starka dragningskraft. Vidare har vi under det fjärde kvartalet tagit kostnader på cirka 6 MSEK inom två områden som jag är övertygad om kommer att vara viktiga för GHP:s framtida utveckling - integrerade vårdlösningar med försäkringsbolag och GHP International. Dessa satsningar har mottagits mycket positivt och bedöms ha stor tillväxt- och lönsamhetspotential. Vi har under kvartalet fortsatt vårt lönsamhets- och effektivitetsarbete ute i klinikerna.

Integrerade vårdlösningar med försäkringsbolag, är vår satsning på att i partnerskap med våra kunder utveckla nya vårdflöden och ersättningsstrukturer. Upphandlingar idag sker efter ersättning per åtgärd, detta utan någon koppling till vad som faktiskt gör nytta för patienten. Genom tätare samarbete med våra kunder kan vi hitta nya lösningar med ett effektivare resursutnyttjande och där våra patienter får en snabbare och mer effektiv vård. Jag är övertygad om att denna inriktning är framtiden för vården och där har GHP en väldigt stark position genom vårt fokus på specialiserade kliniker med välgenomtänkta vårdflöden. För GHP innebär detta säkrare intäkter och attraktivare arbetsplatser där man som medarbetare får arbeta med det som verkligen gör nytta. Det leder också till att bolagets marknadsposition stärks ytterligare.

GHP International är vår satsning i Mellanöstern där vi framförallt arbetar med managementkontrakt. Vi har sedan sju år drivit en diabetesklinik i Förenade Arabemiraten. I och med att vi nu har vunnit ett betydligt större kontrakt att också driva två akutsjukhus, ökar våra intäkter från regionen betydligt. Vi kommer också att ha den närvaro som behövs för att växa vidare i regionen. Målet är att GHP International skall bli en relativt självständig verksamhet som är expert på att vinna och driva managementkontrakt i regionen. GHP International blir ett bra komplement till vår nordiska verksamhet och här kommer vi att få stor nytta av vårt nordiska kvalitetstänk och rykte.

Vi har fortsatt att utveckla vårt effektivitetsarbete. Det är avgörande att vi kan hantera de prisfall vi ser i de flesta marknader och kan utveckla effektiviteten snabbare än priserna faller. En av våra huvudstrategier är den "task force" grupp som vi har byggt upp centralt som är experter på att stötta vår personal i klinikerna med att vända på alla stenar och tar fram utvecklingsplaner. Detta är något som vi nu har blivit mycket duktiga på och vi har det senaste halvåret tagit fram planer för flera kliniker som nu är under implementering. Ortho Center Skåne är den verksamhet som har haft störst förluster under de senaste åren. Nu har vi en ny avtalssituation för verksamheten vilket innebär att vi kommer att spara ett antal miljoner kronor på årsbasis.

Då regeringen vid årsskiftet avskaffade den så kallade kömiljarden riskerar detta att leda till att en del landsting börjar placera patienter i allt längre köer och att deras beställningar av vård blir mer sporadiska. Detta drabbar särskilt svagare patientgrupper såsom patienter i behov av överviktskirurgi, vilket slog hårt mot GHP Bariatric Center Stockholm i fjärde kvartalet. I stort går dock utvecklingen i vår riktning. Patienter får allt större möjligheter att välja vårdgivare, inte minst genom nya patientlagen, och vårdefterfrågan ökar. Genom vårt fokus på Integrerade vårdlösningar med försäkringsbolag, en bra start på GHP International och effektiviseringsarbetet i våra kliniker är jag övertygad om att GHP har mycket goda förutsättningar att utvecklas starkt de kommande åren. Till det tittar vi också på lönsamma och utvecklingsbara förvärv, såsom Urologcentrum som förvärvades i inledningen av 2016.

Göteborg den 24 februari 2016
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.