Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Förvärv av ortopedisk och ryggkirurgisk verksamhet i Århus

Global Health Partner har förvärvat OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S i Århus, Danmark, en specialistklinik med verksamhet inom ortopedi och ryggkirurgi. "OPA kompletterar mycket väl våra befintliga kliniker inom dessa områden. Kliniken har några av Danmarks främsta specialister knutna till sig och bedriver med sin kompetenta personal en mycket fin verksamhet i moderna lokaler i kongresscentret i Århus. Bland annat är kliniken en av få privata leverantörer i Danmark som fått godkännande att utföra högspecialiserade ingrepp i halsryggen" säger Per Båtelson, Global Health Partners VD.

OPA bildades 2005 av åtta läkare, sex specialister inom ortopedi och ryggkirurgi och två anestesiologer, och utför idag ett brett spektra av operationer inom dessa områden. OPA ackrediterades hösten 2010 i enlighet med Den Danske Kvalitetsmodell, som första sjukhus i Region Mittjylland i Danmark.

Av bolagets tidigare åtta ägare, kvarstår sex som delägare efter förvärvet. Global Health Partners förvärvade andel är 70%. Alla tidigare ägare kommer arbeta kvar i kliniken.

"Global Health Partners och OPAs vision för verksamheten stämmer väldigt väl överens, och vi ser fram emot att tillsammans fortsätta arbeta för OPAs utveckling. Att ingå i ett nätverk av kliniker med samma höga mål och kvalitetsfokus känns stimulerande" säger Alice Jensen, OPAs VD.

OPA har cirka 30 anställda och omsätter knappt 60 MSEK. Lönsamheten har påverkats av nedgången på den danska marknaden, men kliniken är med sin mycket goda kapacitet och höga kvalitet väl rustad för att fortsätta vara ett viktigt center på Jylland och även stärka denna position ytterligare framöver. Förutom offentliga patienter, vilka kommer via Det utvidgede frie sygehusvalg (jmf. Vårdgarantin i Sverige) och utgör en majoritet av intäkterna, har bolaget även kontrakt med de flesta försäkringsbolag. OPA har idag en nettoskuldsättning om cirka 25 MSEK och kommer att konsolideras i Global Health Partner från den 1 juli 2011. Effekten på koncernens resultat beräknas bli marginell för 2011.

Global Health Partner driver specialistkliniker inom följande utvalda behandlingsområden: ryggkirurgi/ryggvård, specialisttandvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar, ortopedi samt arytmi. Idag finns, förutom OPA, sex kliniker inom ryggkirurgi och ortopedi, i Stockholm, Göteborg och Lund i Sverige och i Bergen i Norge.

Göteborg 13 juli 2011
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.