Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Global Health Partner säljer klinik i Bergen

Global Health Partner (GHP) säljer hela sitt innehav i kliniken i Bergen, Norge, till Capio. Verksamheten innefattar rygg- och fetmakirurgi och bedrivs vid Ulriksdal Sykehus. "Försäljningen ligger i linje med GHPs strategi att öka fokus på koncernens kärninnehav och vi är övertygade om att Capio blir en bra ägare till kliniken i Bergen" säger Marianne Dicander Alexandersson, VD för Global Health Partner.

Kliniken i Bergen bedriver ryggkirurgi och fetmakirurgi och bildades 2004. GHP har varit delägare i kliniken sedan 2006. Den är centralt belägen i Bergen och betjänar såväl offentliga som privatbetalande patienter.

Kliniken på Ulriksdal Sykehus har varit GHPs enda verksamhet i Norge och som ett led i ett ökat fokus på koncernens kärninnehav väljer GHP att avyttra kliniken. Preliminär realisationsvinst för transaktionen uppgår till cirka 10 MSEK.

GHP bedriver specialistkliniker inom följande utvalda diagnosområden: ortopedi, ryggkirurgi/ryggvård, specialisttandvård, fetmakirurgi och metabola sjukdomar samt arytmi.

Förutsatt godkännande från konkurrensverket i Norge kommer själva överlåtelsen att ske strax efter årsskiftet.

Göteborg 20 december 2012
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.