Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-juni 2019: Viktig ny marknad öppnad för GHP International

 • Nytt managementkontrakt i Kuwait med start i juli 2019 innebär viktiga framtida tillskott till lönsamheten i GHP
 • Ändrad bedömning av kvartalsfördelning av intäkter inom International ger positiv resultateffekt i andra kvartalet
 • Stark organisk tillväxt trots färre arbetsdagar
 • Positiv utveckling av den nordiska verksamheten
 • Lansering av två nya digitala pilotprojekt inom Vårdsamverkan

Andra kvartalet 2019

 • Försäljningsintäkterna ökade till 335,7 Msek (287,6)
 • Organiska tillväxten uppgick till 15,8 procent (17,0)
 • EBITDA ökade till 38,1 Msek (21,1)
 • EBITDA-marginalen ökade till 11,4 procent (7,3)
 • EBIT ökade till 17,1 Msek (14,3)
 • EBIT-marginalen ökade till 5,1 procent (5,0)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 12,7 Msek (13,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,18)
 • Resultat exklusive IFRS 16-effekt finns på sidan 3 i bifogad pdf

Första halvåret 2019

 • Försäljningsintäkterna ökade till 666,1 Msek (566,2)
 • Organiska tillväxten ökade till 16,5 procent (13,7)
 • EBITDA ökade till 80,3 Msek (46,9)
 • EBITDA-marginalen ökade till 12,0 procent (8,3)
 • EBIT ökade till 38,5 Msek (33,6)
 • EBIT-marginalen uppgick till 5,8 procent (5,9).
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade till 27,9 Msek (27,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,35 SEK (0,36)

VD-ord
Vårt andra kvartal har varit ett kvartal fullt av spännande utveckling på flera fronter. Höjdpunkten är vårt nya managementavtal i Kuwait som innebär att GHP International tar ett viktigt steg framåt. Men även förvärvet av Hagastaden Hudcentrum och utvecklingen av vår urologi och ortopedi i Stockholm är betydelsefulla och viktiga satsningar för GHP.

Vårt segment Norden fortsätter att växa i kvartalet, trots att vi i år har en viss påskeffekt i det andra kvartalet. Tillväxten har sin grund i att det finns en stark efterfrågan på högkvalitativ sjukvård från patienter och kunder. Den senaste tiden har vi även sett en ökad förståelse för att det måste finnas rimliga prisnivåer för specialistsjukvård. Dessa signaler stärker vår tro på att vårt motto, ”Kvalitet genom specialisering”, är rätt väg framåt.

I kvartalet har vi gjort en stor satsning inom urologi, i och med en investering i en Da Vinci-robot i Stockholm. GHP kan nu erbjuda urologisk robotkirurgi med kompetens i världsklass för prostata- och njurcanceroperationer. Efter sommaren räknar vi med att denna satsning kommer att börja bära frukt. Vidare har vi precis slutfört förvärvet av Hagastaden Hudcentrum. Detta förvärv exemplifierar hur vi arbetar med förvärv. För att vi skall vilja förvärva en verksamhet måste den uppfylla ett antal kriterier; medicinskt ledande, stark etisk kompass, intressant för försäkringsbolagsvård och en duktig entreprenör. Detta gör att vi är väldigt selektiva och det är så vi bygger en stark koncern. En annan av årets viktiga satsningar är uppstarten av en ny dagkirurgisk ortopediklinik i Stockholm. Kliniken är fortfarande i en uppstartsfas, vilket belastar vårt ekonomiska resultat, men ger oss en förstärkt plattform för tillväxt inom ortopedi.

I vårt segment International har vi nått en viktig milstolpe i och med det nya managementavtalet i Kuwait som startar i juli 2019. Vi räknar med att avtalet ger oss 35-45 Msek i årliga intäkter där GHP:s kostnader främst är kopplade till tillsättandet av en mindre ledningsorganisation, samtidigt som det är ett kvitto på att vårt arbete med affärsutveckling i regionen fungerar. Dessutom är det glädjande att de insatser vi gjort i samband med processen i Kuwait inte har påverkat vår verksamhet i Förenade Arabemiraten, även om det medfört en del engångskostnader för segmentet i kvartalet. Utvecklingen av de fyra sjukhusen i Ajman har fortsatt i en positiv riktning även i det andra kvartalet. Eftersom vår uppdragsgivare i Förenade Arabemiraten i år, till större utsträckning, har valt att utvärdera vårt arbete efter det fjärde kvartalet, har vi gjort en ändrad bedömning av hur vi hanterar intäkterna under respektive kvartal under året. Denna nya intäktsbedömning innebär dels en positiv resultateffekt i det andra kvartalet, samt att vi får en jämnare fördelning av intäkterna och resultatet mellan kvartalen. Den här nya intäktsbedömningen förändrar inte resultatet på helåret. Även om vi i kvartalet har tagit ett viktigt steg genom etableringen i Kuwait, så kommer vi fortsätta vår satsning på affärsutveckling inom International, där fokus just nu är på nya affärer i Förenade Arabemiraten, Kuwait och Saudiarabien.

I och med det andra kvartalet har vårt tredje segment, Vårdsamverkan, genomfört första året med det utökade samarbetet med Trygg-Hansa. Det har varit ett väldigt lärorikt år som har bekräftat att vårt sätt att hantera en stor försäkringspatientgrupp fungerar väldigt väl. Vi har en modell där patienten och kvalitet är i centrum och som samtidigt sänker kostnaderna för kunderna.

Vi fortsätter investera i utveckling och har under kvartalet introducerat två nya pilotprojekt inom Vårdsamverkan; ett där patienter kan träffa fysioterapeut på video och ett där patienten i mötet med fysioterapeuten kan få en teambedömning med ortopeden på video. Här använder vi tekniken till att föra patienten närmare vårdgivaren. Detta arbetssätt kombinerar patienternas behov av god tillgång till specialister med att använda sjukvårdens resurser på bästa sätt. Vår målsättning med ett lönsamt och växande Vårdsamverkan ligger fast.

Våra ansträngningar för att utveckla GHP fortsätter; vi vill ta fler kontrakt inom International, bygga vidare i Norden samt sätta upp nya innovativa lösningar inom Vårdsamverkan samtidigt som vi ökar lönsamheten. Det blir en spännande höst där vi har tre välpositionerade segment.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.