Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Välbesökt på GHP:s kapitalmarknadsdag

Specialistvårdbolaget GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) höll idag, den 3 september 2015, kapitalmarknadsdag i Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler i Stockholm.

Bolagets VD Daniel Öhman och CFO Tobias Linebäck presenterade GHP:s verksamhet, strategi och ekonomi, samt förklarade GHP:s roll i den svenska sjukvården. De finansiella mål som bolaget tidigare kommunicerat ligger fast. Som moderator fungerade Mattias Häggblom, tidigare life science-analytiker på Danske Bank.

Verksamheten beskrevs närmare av två av GHP:s klinikchefer, Anders Englund på GHP Arrhythmia Center Stockholm och Tycho Tullberg på GHP Stockholm Spine Center. De gav en bild av vilka behandlingsbehov som dessa klinikers specialistkompetens hjälper till att lösa, samt under vilka betingelser som de verkar. Kvalitetsarbetet och den kontinuerliga uppföljningen av vårdkvaliteten beskrevs som en ständig ledstjärna för klinikernas verksamhet.

Vidare beskrev Jan Karlson, Chef för Risk & Hälsa, Skandia Liv, bakgrunden till det avtal som Skandia har tecknat med GHP avseende Skandias försäkringskunder i Stockholm, vilket tidigare hade presenterats via ett pressmeddelande den 1 juni 2015.

"Vi ser dessa tillfällen att kommunicera med aktieägare och marknad som mycket värdefulla. Med GHP:s framstående specialistkliniker finns många berättelser som kan ge en tydligare känsla av hur vi arbetar och hur vi bidrar till sjukvårdens kvalitet och effektivitet, där vi också kan visa att patienten verkligen står i centrum. Detta är viktigt, inte minst i ljuset av den debatt om privat kontra offentlig verksamhetsform som tidigare dominerat media", kommenterar Daniel Öhman.

De videofilmade presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer läggas ut på www.ghp.seinom kort. I dessa återfinns också samtliga powerpoint-presentationer som användes under kapitalmarknadsdagen.

Göteborg 3 september 2015
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.