Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kommuniké från GHP:s årsstämma 2015

Vid årsstämma i Global Health Partner AB (publ) den 29 april 2015 beslutades bl.a. följande:
  • Utdelning lämnas med 0,13 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014.

  • Omval av styrelseledamöterna Board Thomas Eklund, Carsten Browall, Bo Wahlström, Cecilia Schelin Seidegård, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister and Christer Johansson, i enlighet med valberedningens förslag. Thomas Eklund valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga sex ledamöter, totalt 1 600 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.

  • Global Health Partner AB byter företagsnamn till GHP Specialty Care AB.

  • Styrelsens förslag gällande godkännande av närståendetransaktioner i följande fall beviljades: avyttring av 207 aktier i OrthoCenter Stockholm och utgivande av 164 aktier i Bariatric Center Stockholm som fusionsvederlag.

  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

  • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2016 godkändes.

Göteborg 29 april 2015
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.