Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP ansöker om avnotering, årsstämma hålls 30 maj och styrelsen föreslår ingen vinstutdelning

Det slutliga utfallet i det offentliga uppköpserbjudandet från Capio Group Services AB (“Capio”) avseende GHP Specialty Care AB (publ) (”GHP”) (”Erbjudandet”) offentliggjordes av Capio den 25 april 2022. I samband därmed förklarade Capio Erbjudandet ovillkorat och meddelade även att acceptfristen förlängs till den 9 maj 2022 för att möjliggöra för återstående aktieägare i GHP att acceptera Erbjudandet. Capio äger mer än 90 procent av aktierna och rösterna i GHP och avser att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i GHP.

Styrelsen har bestämt att den senarelagda årsstämman ska hållas den 30 maj 2022. Kallelsen kommer att offentliggörs separat.

På begäran av Capio har styrelsen beslutat att, med ändring av vad som tidigare aviserats, inte föreslå att någon vinstutdelning beslutas vid årsstämman. Istället föreslås att resultatet överförs i ny räkning. Kallelsen till årsstämman kommer bland annat även att innehålla förslag från Capio om val av ny styrelse.

Styrelsen för GHP har vidare, på begäran av Capio, beslutat att ansöka om avnotering av GHP:s aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i GHP:s aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas efter att GHP erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.