Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-mars 2018: Den starka utvecklingen fortsätter

 • Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa första kvartal hittills
 • Organisk tillväxt på över 10 procent
 • Försäljningsintäkterna rullande tolv månader överstiger för första gången 1 Mdr
 • Arbetet med åtgärdsprogrammet fortsätter
 • Beslut om utbyggnad på Gildhöj i Köpenhamn 
Första kvartalet 2018 
 • Försäljningsintäkterna ökade till 278,7 Msek (260,8)
 • Organiska tillväxten uppgick till 10,7 procent (11,0)
 • EBITDA uppgick till 25,8 Msek (18,2)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 9,3 procent (7,0)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 14,0 Msek (8,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (0,12)
Händelser efter balansdagen
 • Trygg-Hansa väljer GHP Vårdsamverkan som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten
 • Beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg  

VD-ord Det är glädjande att vi för andra kvartalet i rad slår resultatrekord för respektive kvartal. Det visar att alla våra gemensamma ansträngningar i koncernen verkligen ger utväxling. Inom Norden tar vi flera steg framåt och verksamheternas planering sitter betydligt bättre än samma period förra året. Även International går starkt framåt. Vårdsamverkan är i en mycket spännande utvecklingsfas, särskilt genom vårt nya samarbete med Trygg-Hansa.

I Norden har många av de åtgärder vi vidtog under förra året fortsatt att ge effekt. Vi har ett ökat fokus på den dagliga driften, genomfört ett antal besparingar och sålt två olönsamma verksamheter. Nu fortsätter vi att utveckla verksamheten, både på kort och lång sikt. På kort sikt har vi fortfarande några verksamheter där vi får arbeta vidare med åtgärds- och utvecklingsplaner och det gäller att fortsätta hålla en hög kostnads-medvetenhet i hela koncernen. Vi investerar även för framtiden, under sommaren och hösten kommer vi bygga ut i både Göteborg och Köpenhamn. I Stockholm har vi öppnat Urologcentrum på Odenplan som har gjort en stark uppstart. Vidare har vi satsat mycket på att stärka kulturen och utbilda våra medarbetare, t.ex. genomgår ett 15-tal framtida och nutida ledare ett ambitiöst utbildningsprogram inom ledarskap, ekonomi och strategi. Vi tror mycket på att ha ledare som också har en medicinsk kompetens, men då behöver vi komplettera deras medicinska utbildning med denna typ av kunskaper.

För 2018 har vi i samråd med vår kund i UAE inom International genomfört en förändring i hur vi blir betalda för driften av våra fyra sjukhus. Redan tidigare har det funnits en förskjutning mot fjärde kvartalet då flera av de KPI:er och leverabler som vi blir bedömda på endast utvärderats i slutet av året. Nu räknar vi med att ännu fler kommer att bli utvärderade och levererade mindre frekvent, vilket innebär att våra intäkter i innevarande kvartal blir lägre. Detta är endast en fördelning över året. För det fjärde kvartalet erhöll vi den bästa bedömningen av vårt kliniska och organisatoriska arbete sedan vi tog över driften. Vi förväntar oss dessutom att ligga kvar på en högre nivå i år än vad vi hade under förra året. Det är väldigt tillfredställande att följa hur dessa fyra sjukhus förbättras och hur vi på många områden har kunnat införa ett svenskt arbetssätt. Vidare fortsätter vårt affärsutvecklingsteam att arbeta med spännande projekt i Förenade Arabemiraten, Kuwait och Saudiarabien, men det är svårt att förutse exakt när något materialiseras.

Inom Vårdsamverkan har vi, i och med vårt nya avtal med Trygg-Hansa, tagit ett stort steg framåt. Det nya avtalet innebär att segmentet på rullande 12 månaders basis från och med sommaren borde omsätta ca 100 Msek. Med denna omsättning kommer vi upp i en storlek som ger oss ekonomiskt utrymme att genomföra all den spännande utveckling som vi vet kan öka både effektivitet och service mot våra patienter.

En stor del av den vård som Vårdsamverkan förmedlar utförs av GHP:s egna kliniker vilket ger positiva ekonomiska effekter i dessa verksamheter. Resultatet i Vårdsamverkan är skillnaden mellan vad man lyckas ta betalt av försäkringsbolagen för att hantera vården samt kostnaderna för att köpa in och utveckla denna.

Nu startar ett intensivt arbete med att fortsätta utveckla det vi redan har byggt upp. Till exempel kommer vi att lansera vår egen app som kombinerar fysiska hälsotester med uppmuntran till en aktiv och hälsosam livsstil. Vidare kommer alla patienter att få fylla i dynamiska formulär som förbättrar triagering och effektiviserar efterföljande vård, vi kommer att vidareutveckla vårdkedjorna och fler patienter kommer att få tillgång till vård online. När allt detta är på plats kommer vi att ha ett unikt vårderbjudande där vi har skapat en sammanhängande vård över hela Sverige med fokus på kvalitet, service och de totala kostnaderna för att tillhandahålla vården. Vi arbetar bland annat med alla de digitala möjligheter som nu finns, ofta i form av externt utvecklade lösningar som anpassas efter våra behov.

Med detta första kvartal har vi fått en bra start på 2018. Vi fortsätter nu att utveckla och stärka befintlig verksamhet i Norden och International samtidigt som vi nu går in i en intensiv uppbyggnadsfas av Vårdsamverkan och arbetar vidare med att vinna flera uppdrag inom International.

Göteborg den 24 april 2018
GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.