Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-juni 2018: Ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och god resultatutveckling

 • Den organiska tillväxttakten fortsätter att öka baserat på god efterfrågan i alla kliniker och uppgår till 17 procent
 • Fortsatt fokus på att utveckla den nordiska verksamheten genom kontrollerad expansion och många små förbättringar
 • Nya samarbeten i International och Vårdsamverkan ökar GHP:s konkurrenskraft
 • Strategisk satsning på Vårdsamverkans digitala erbjudande ska ge positiva resultateffekter på sikt
Andra kvartalet 2018
 • Försäljningsintäkterna ökade till 287,6 Msek (249,6)
 • Organiska tillväxten uppgick till 17,0 procent (-4,5)
 • EBITDA uppgick till 21,1 Msek (-6,8)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 7,3 procent (-2,7)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 13,6 Msek (-14,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (-0,21)
Första halvåret 2018
 • Försäljningsintäkterna ökade till 566,2 Msek (510,4)
 • Organiska tillväxten ökade till 13,7 procent (3,1)
 • EBITDA ökade till 46,9 Msek (11,4)
 • EBITDA-marginalen ökade till 8,3 procent (2,2)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade till 27,7 Msek (-5,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,36 SEK (-0,09)

VD-ord
Den positiva utvecklingen vi har sett de senaste kvartalen har fortsatt även under andra kvartalet 2018. Vi har både en god tillväxt och en god resultatutveckling. Givetvis har vi fortsatt många utmaningar men skillnaden mot för ett år sedan är ett större resultatfokus i koncernen och en bättre kostnadsstruktur.

I Norden fortsätter utvecklingen genom bland annat utbyggnader, kortare vårdtider, nya ledare och ett närmare samarbete med remittenter. Nu under sommaren bygger vi ut GHP Spine Center Göteborg vilket kommer att ge oss en betydligt högre slutenvårdskapacitet i Göteborg. Vi har under en längre tid arbetat med att korta vårdtiderna för våra protespatienter i Stockholm och Göteborg. Detta har lett till att vi nu i huvudsak arbetar med endygnsvård för denna patientgrupp vilket möjliggör en ökad effektivitet och aktivitet. Under kvartalet har vi också genomfört ledningsförändringar i ett par kliniker med syfte att stärka det lokala ledarskapet och engagemanget. Slutligen har vi haft flertalet aktiviteter för att stärka våra samarbeten med remittenter.

Inom International fortsätter utvecklingen av vår sjukhusgrupp SKMCA. Särskilt traumaverksamheten växer snabbt och tar nu emot multitraumafall på samma nivåer som de största sjukhusen i Sverige och Förenade Arabemiraten samtidigt som vi har kunnat höja den medicinska kvaliteten betydligt. I regionen har vi ett nytt samarbete med Skåne Care, Region Skånes internationaliseringsarm, med syftet att vi tillsammans skall arbeta för att hitta nya affärer. Genom att kombinera våra kompetenser, Skåne Care med hela Skånes universitetssjukvård och vi med våra ledande kliniker och verksamhet på plats i regionen, har vi möjlighet att ta andra typer av projekt än vad vardera part kan på egen hand.

Den första juli startade vi upp det nya samarbetet med Trygg-Hansa inom Vårdsamverkan. Det innebär att affären nu kommer upp i ca 100 msek på årsbasis och vi når en storlek så att vi verkligen kan utveckla verksamheten. Vi har just nu en pilot tillsammans med företaget Doctrin där vi utvecklar vår digitala ingång i vården och vi kommer att få en väldigt detaljerad kunskap om varje patients tillstånd. Denna kunskap gör att vi kan spara tid i den fortsatta vården men framförallt kan vi kombinera denna kunskap med datan i våra andra system. Detta gör att vi kan driva ett kontinuerligt utvecklingsarbete där vi hela tiden blir lite bättre på att optimera den individuella patientens vård. Över tid kommer detta addera ihop till betydande förbättringar i effektivitet och kvalitet. Att bygga ihop olika digitala verktyg för en sömlös patientresa genom vården är en av de delar som gör Vårdsamverkan unikt och är något som bara är möjligt i denna sorts närmare samarbeten med kunderna. Utvecklingen av dessa digitala verktyg genomförs just nu och trots dessa strategiska satsningar har vi kunnat upprätthålla koncernens positiva resultatutveckling. En viktig aspekt är att Vårdsamverkan köper vård av våra kliniker till marknadspriser så den största vinsten av affärsmodellen hamnar än så länge inom Norden segmentet.

Vi ser fram emot en spännande höst där det gäller att fortsätta utveckla den nordiska verksamheten genom kontrollerad expansion och många små förbättringar. Inom Vårdsamverkan och International ser vi att vi kommer att ta stora utvecklingssteg, Vårdsamverkan i produktutbudet och inom International arbetar vi med flera spännande projekt.

Göteborg den 13 juli 2018
GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.