Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 2022

Enligt beslut vid årsstämman 2021 skall GHP Specialty Care AB (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2021.

Följande har utsetts att ingå i GHP:s valberedning inför årsstämman 2022:

  • Thomas Eriksson, företräder Metroland BVBA
  • Emil Hjalmarsson, företräder Grenspecialisten förvaltning AB
  • Carl Palmstierna, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolag
  • Carsten Browall, styrelseordförande i GHP Specialty Care AB

Årsstämma i GHP Specialty Care AB kommer att hållas den 28 april 2022 i Göteborg. Aktieägare som önskar lämna förslag till GHP:s valberedning kan göra det via e-post till: info@ghp.se (“Till Valberedningen”) eller brev till: GHP Specialty Care AB, Att: Valberedningen, Geijersgatan 1B, 411 34 Göteborg, senast den 31 januari 2022.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.