Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Ledningsförändring i Global Health Partner

Styrelsen har idag utsett Daniel Öhman till Verkställande Direktör i Global Health Partner. Han efterträder Marianne Dicander Alexandersson med omedelbar verkan. Daniel Öhman har varit anställd i koncernen sedan starten 2006 och innehaft flera betydande befattningar. Koncernens CFO, Tobias Linebäck, utses samtidigt av styrelsen till vice Verkställande Direktör.

"Genom ett stort engagemang och kunnande inom specialiserad sjukvård samt en stark förankring hos nyckelpersoner i våra verksamheter har Daniel utmärkta förutsättningar att leverera såväl ökad operationell effektivitet som lönsam tillväxt. Tillsammans med Tobias och övriga personer i ledningsgruppen finns alla egenskaper samlade som krävs för att göra Global Health Partner till ett av Sveriges ledande sjukvårdsbolag", säger Paul Hökfelt, styrelseordförande i Global Health Partner.

Daniel kommer närmast från en position som ansvarig för Global Health Partners största affärsområde Ortho/Spine och har även varit medlem i koncernens ledningsgrupp sedan 2011. Han har genom ett flertal nyckelpositioner utvecklat ett brett kunnande och engagemang inom såväl affärsutveckling och effektivisering av verksamheter som ledarskap.

"Jag är mycket glad för förtroendet att få möjligheten att fortsätta att utveckla Global Health Partner under devisen "Kvalitet genom specialisering" och brinner för att uppnå högsta medicinska och upplevda kvalitet i kombination med ökad effektivitet och kostnadskontroll" säger Daniel Öhman.

Daniel tillträder uppdraget som VD med omedelbar verkan och styrelsen vill samtidigt tacka Marianne för hennes insatser sedan tillträdet 2012.

Göteborg 4 november 2013
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.