Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Vad är GHP Vårdsamverkan?

GHP Vårdsamverkan är GHP:s unika samarbete med försäkringsbolag där GHP tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsa och kostnaderna för att uppnå den. Genom att fokusera på helheten kan en högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet uppnås.

GHP Vårdsamverkan är affärsområdet för strategiska samarbeten med försäkringsbolag där GHP tar ett helhetsansvar för en population. Till exempel bygger samarbetet med Trygg-Hansa på att GHP säkerställer att alla Trygg-Hansas försäkringstagare får en så bra vård som möjligt för problem med leder och muskler på ett kostnadseffektivt sätt. Med detta fokus blir det möjligt att investera i preventiva lösningar, utveckla vårdkedjor och arbeta med ny teknik. För att visa på hur GHP med detta fokus kan uppnå en betydligt bättre och effektivare vård har vi tagit fram ett exempel på hur en patient med axelskada blir behandlad i en traditionell vårdkedja, och jämfört med hur vi arbetar inom GHP Vårdsamverkan, se gärna denna film: https://youtu.be/VMtcnAYLhpE

Som framgår av exemplet i filmen finns det betydande förbättringsmöjligheter när försäkringsbolag och vårdgivare arbetar tillsammans. GHP utvecklar just nu de lösningar som skall stödja de nya arbetssätten. Detta innefattar bland annat utveckling/implementering av hälsofrämjande app, digital inhämtning av patientens sjukdomshistoria, sammankoppling av system som gör att informationen om patienten blir tillgänglig för alla vårdgivare i vårdkedjan och ett gemensamt datalager som möjliggör kontinuerlig utveckling. De olika systemen köps oftast in och utvecklas i samarbete med underleverantörer. Det är summan av alla dessa system och hur GHP, som vårdgivare, kan säkerställa att systemen och kunskapen verkligen gör nytta i praktiken som är unikt för GHP Vårdsamverkan.

GHP Vårdsamverkan omsätter nu ca 100 Msek på årsbasis, vilket innebär att ca 10% av GHP:s omsättning är baserat på ett populationsansvar istället för ersättning per åtgärd.

Göteborg, 15 oktober 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.