Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP investerar i Qurant Företagshälsa

GHP fortsätter att utveckla sitt erbjudande inom affärsområdet Vårdsamverkan för att nå ytterligare kunder och patienter. GHP ser att det finns många möjligheter att utveckla vården i nära samarbete med försäkringsbolag och företagshälsovård för att skapa bättre helhetslösningar. Som ett led i denna strategi har GHP och huvudägaren av Qurant Företagshälsa AB, Tomsund Invest AB, ingått avtal som innebär att GHP investerar i den fortsatta utvecklingen av produkten och gemensamma lösningar.

Qurants affärsmodell – som bygger på en modern, digital företagshälsovård – passar väldigt bra att kombinera med GHP Vårdsamverkans unika modell för att förmedla effektiv sjukvård till större patientgrupper. Både Qurant och GHP Vårdsamverkan representerar ett nytt sätt att leverera vård till den företagsfinansierade marknaden. Genom det här partnerskapet kan organisationerna tillsammans utveckla nya tjänster och ge en spännande draghjälp åt varandra samtidigt som GHP får ytterligare ett sätt att nå ut med sina produkter, säger Daniel Öhman, VD GHP.

Affären förväntas inte ha en väsentlig påverkan på GHP:s finansiella resultat 2021.
 
Om GHP Vårdsamverkan:
GHP Vårdsamverkan är GHP:s segment där vi tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsoutfall och kostnaderna för att uppnå den. Genom att fokusera på helheten istället för delarna kan en högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet uppnås. Vidare kan man på ett bättre sätt arbeta preventivt och med digitala lösningar.

Om Qurant Företagshälsa AB:
Qurant levererar en modern, nytänkande företagshälsa som sätter medarbetarna och hälsan i fokus. Qurant har tagit ett helhetsperspektiv på hälsoarbetet och erbjuder en effektiv och digital sjuk/vabb- och friskvårdsadministration som samlar alla hälsoärenden, hälsostatus och hälsostatistik på ett ställe. Personalansvariga kan enkelt skapa sig en bild över hälsoläget och ett bra underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kunna stödja med rätt insatser i ett tidigt skede. Under 2020 hade Qurant en omsättning på ca 7 MSEK.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.