Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Trygg-Hansa och GHP samarbetar kring vårdplanering

Trygg-Hansa har valt GHP som samarbetspartner för sin vårdplanering. Målet är bland annat att tillsammans utveckla nya digitala gränssnitt för att göra vårdplaneringen än mer lättillgänglig för kunderna.

Samarbetet innebär att GHP ansvarar för rådgivningen till Trygg-Hansas kunder, planeringen av den vård de behöver samt utvärdering/utveckling av vårdgivarnätverk och vårdkedjor. Målet är att Trygg-Hansas kunder ska få den absolut bästa vården på ett så lättillgängligt sätt som möjligt.

"Vår ambition är att alltid kommunicera med våra kunder på deras villkor. I och med utvecklingen av ett nytt digitalt gränssnitt kommer de själva att kunna välja när, var och hur de vill bli kontaktade av eller kommunicera med Trygg-Hansas vårdplanering", säger Pierre Schuster, Chef Företagsmarknad på Trygg-Hansa.

"Detta är ett väldigt spännande samarbete för GHP. Vi är övertygade om att vården behöver styras mer baserat på högsta möjliga kvalitetsutfall och effektiva vårdkedjor, här får vi chansen att utveckla detta och att använda de digitala hjälpmedel som nu finns tillgängliga. Detta är ett utmärkt exempel på det vi vill göra inom vårt koncept Vårdsamverkan", säger Daniel Öhman, VD GHP.

Göteborg 5 april 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.