Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-september 2012: Fortsatt tuff marknad för specialistsjukvård

 • Hård konkurrens om volymer har fortsatt att pressa priser
 • Åtgärder inom Bariatrics har givit resultat
 • Program sjösätts för att öka effektivitet i klinikerna
 • Fortsatt kostnadsanpassning av verksamheten
 • Fokus på kärnverksamhet i Norden
 • Nedskrivningar av goodwill (-36,8 MSEK) samt engångskostnader (-4,5 MSEK)
TREDJE KVARTALET 2012
 • Försäljningsintäkterna ökade med 7 procent till 137,8 MSEK (129,1)
 • EBITDA uppgick till -4,9 MSEK (-4,1)
 • Rörelseresultatet före goodwillnedskrivningar uppgick till -13,0 MSEK (-11,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -49,8 MSEK (-11,7)
 • Resultat före skatt uppgick till -55,0 MSEK (-12,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till -54,1 MSEK (-13,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,81 SEK (-0,19)
JANUARI - SEPTEMBER 2012
 • Försäljningsintäkterna ökade med 6 procent till 517,5 MSEK (488,4)
 • EBITDA uppgick till 12,3 MSEK (31,0)
 • Rörelseresultatet före goodwillnedskrivningar uppgick till -13,5 MSEK (11,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -50,3 MSEK (11,7)
 • Resultat före skatt uppgick till -59,1 MSEK (9,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -63,7 MSEK (0,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,98 SEK (-0,06)

VD-KOMMENTAR
Låt mig inledningsvis konstatera att både vinst och omsättning blev en besvikelse, även med hänsyn taget till att tredje kvartalet normalt är vår marknads svagaste eftersom den omfattas av sommarstängningarna. Samtidigt slås jag efter min första tid hos Global Health Partner av den stora kompetensen hos personalen och av den höga kvalitén som våra 23 kliniker levererar. Något som inte minst våra patienter intygar.

Marknaden för den privata specialistvården fortsätter att vara utmanande, både vad gäller prispress och volymer samtidigt som konkurrensen i de offentliga upphandlingarna är intensiv. För att möta den allt hårdare konkurrensen - utan att ge avkall på vår kvalitetsnivå - håller vi på att sjösätta ett program för att ytterligare förbättra våra patientflöden och processer och identifiera synergieffekter. Här är jag övertygad om att det finns en hel del att hämta, vilket inte är så konstigt med tanke på den höga tillväxt Global Health Partner historiskt haft. Dessutom kommer vi att fokusera vår verksamhet, framför allt till Norden.

Positivt är att patienten ofta väljer oss i det fria vårdvalet. Minst lika viktigt är det ökande förtroende hos försäkringsbolagen där vi uppskattas för vår höga kliniska expertis. Vi har under rapportperioden sett rejält ökade patientflöden från denna del av marknaden, en grupp som växer i takt med att det blir allt vanligare med privata sjukförsäkringar. Det här är en trend vi tror kommer att fortsätta.

Genom ett ökat geografiskt fokus och via förbättringar av våra processer finns det ytterligare synergieffekter att hämta efter vår snabba förvärvsdrivna tillväxt.

Jag har full tillförsikt att med den grund vi står på med fina högkvalitativa kliniker, kan komma tillbaka till en god lönsamhet.

Göteborg den 2 november 2012
Global Health Partner AB (publ)

Marianne Dicander Alexandersson
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.