Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-mars 2014: Starkt resultat under det första kvartalet

  • Fördubblad EBITA jämfört med föregående år (exklusive kapitalvinst)
  • Stor efterfrågan gav god beläggning
  • Besparingsåtgärder gav resultat redan under det första kvartalet
FÖRSTA KVARTALET 2014
  • Försäljningsintäkterna ökade till 206,6 MSEK (195,0) och den organiska tillväxten till 6 procent (1)
  • EBITDA uppgick till 22,9 MSEK (26,1), justerad EBITDA till 22,9 MSEK (15,4)
  • Justerad EBITDA-marginal uppgick till 11,1 procent (7,9)
  • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 12,8 MSEK (14,2)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,18)

VD-KOMMENTAR
Det är mycket glädjande att se att den positiva utvecklingen från tidigare kvartal håller i sig med en fördubblad EBITA exklusive kapitalvinsten från försäljningen av vår verksamhet i Bergen i Norge under samma period förra året. Det är noterbart att påskhelgen ligger lite senare i år vilket hade en positiv påverkan på klinikresultaten under första kvartalet och förväntas ha motsvarande negativ påverkan under det andra kvartalet. Vi uppskattar att den effekten uppgår till ett par miljoner kronor.

Förbättringen kommer från alla affärsområden och är framförallt ett resultat av att vi har varit duktiga på att attrahera patienter samtidigt som vi håller i kostnaderna. Tack vare en stark efterfrågan går de flesta av våra kliniker på hög kapacitet vilket ger en god effektivitet. Resultatförbättringen sker i en fortsatt tuff marknad där priserna generellt går ner eller står stilla. Detta ställer krav på att vi fortsätter effektiviseringsarbetet, framförallt genom att se över hela vårdkedjorna och hur vi kan jobba smartare i dessa för att minska resursåtgången. Vår modell med en decentraliserad organisation, partnerskap och centrala projektresurser ger oss goda möjligheter att tillsammans med den medicinska professionen driva detta arbete.

Den organiska tillväxten är 6 procent men även här finns en viss påskeffekt. Samtidigt ser vi goda möjligheter att fortsätta den organiska tillväxten. Vi jobbar på att öka kapaciteten i flera av våra kliniker, bland annat kommer vi att bygga ut Stockholm Spine Centers city-mottagning så att vi blir mer lättillgängliga och kan utöka vår rehabverksamhet.

I den offentliga debatten är det stort fokus på vinster i välfärden. Vi anser att det är fel fokus med tanke på att det i stort sett inte finns några andra områden i samhället där vi tror att monopol ger högsta kvalitet och effektivitet. Sjukvård, särskilt specialistsjukvård, är en komplex verksamhet med stora utmaningar där konkurrensen verkligen kan driva utveckling. Detta betyder dock inte att all privat vård är bra, precis som inte all offentlig vård är bra, det behövs tydliga krav på vårdgivarna och god uppföljning. Vår bild är att de flesta politiker som jobbar nära vården, oavsett partifärg, ser att privatvård verkligen bidrar till samhälls-utvecklingen. Detta gäller särskilt GHP. Vårt fokus på hög kvalitet och effektiv vård skapar verkligen samhällsnytta.

Göteborg den 28 april 2014
Global Health Partner AB (publ)

Daniel Öhman
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.