Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-juni 2016: Stark resultatutveckling under perioden

 • Bästa kvartals- och halvårsresultatet i bolagets historia 
 • Ökad lönsamhet i våra nordiska kliniker
 • Fortsatt mycket god organisk tillväxt
 • Situationsanalysen i Förenade Arabemiraten är genomförd
Andra kvartalet 2016
 • Försäljningsintäkterna ökade till 262,0 MSEK (212,1) och den organiska tillväxten uppgick till 22 procent (6) 
 • EBITDA uppgick till 31,8 MSEK (17,8) 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 12,1 procent (8,4) 
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 20,1 MSEK (8,6) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,10)
Första halvåret 2016
 • Försäljningsintäkterna ökade till 493,5 MSEK (429,7) och den organiska tillväxten uppgick till 14 procent (5) 
 • EBITDA uppgick till 49,9 MSEK (37,7) 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 10,1 procent (8,8) 
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 29,5 MSEK (18,9) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (0,21) 

VD-kommentar
Vi är stolta över det fina resultatet och tillväxten för det andra kvartalet. Flera av våra kliniker gjorde stora framsteg samtidigt som vårt nya avtal i Förenade Arabemiraten var i kraft under hela kvartalet och GHP Vårdsamverkan vände till en liten vinst. Dessutom påverkades resultatet positivt av den påskeffekt som påverkade oss negativt i första kvartalet.
Bägge våra ryggkliniker hade en mycket positiv utveckling under kvartalet. I Stockholm har vi länge haft för långa köer på grund av större efterfrågan än mottagningskapacitet. Nu har vi ökat mottagningskapaciteten, och tidigt i höst borde det råda en bra balans i efterfrågan och kapacitet. Vi har flera nya ryggkirurger som börjar i verksamheten. Vi har också en fortsatt stark utveckling inom Skåne och specialisttandvården.
Inom GHP International är vi nu klara med situationsanalysen av sjukhusen där vi har gått igenom status på all personal, utrustning och lokaler inför starten i september. Utifrån detta har vi satt upp en plan för övertagandet och den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Som vi tidigare har annonserat är vi stolta över den mycket kompetenta ledningsgrupp som vi har anställt och som kommer att påbörja sina anställningar i augusti. Själva avtalet har varit i kraft under hela det andra kvartalet, dock kan framtida ersättningar vara både högre och lägre än under denna period beroende på hur vår insats bedöms. Vi ser optimistiskt på vår förmåga att leverera högkvalitativ sjukvård och uppnå bra resultat.
GHP Vårdsamverkan fortsatte att utvecklas och levererade ett positivt resultat under det andra kvartalet. Samarbetet med Skandia fungerar mycket bra, och denna struktur har gett en mycket positiv utveckling för bägge parter. Vi lanserar nu nästa version av vår sjukgymnastik-app som skall hjälpa våra patienter med bättre information och instruktioner så att man kan träna mer självständigt på tider och platser som man själv avgör.
Inom vårt kvalitetsarbete fortsätter vi att öka målsättningarna. Vi har redan väldigt bra resultat i t.ex. de nationella kvalitetsregistren, men vi skall bli ännu bättre. I år inför vi en ny kvalitetsprocess där vi involverar hela verksamheten i målsättande, handlingsplaner och uppföljning. Den grundläggande tanken är att kvalitetsarbetet skall bli mer konkret med tydligare målsättningar. Med denna start på året ser vi med tillförsikt på resten av året. Vi har många spännande projekt men det viktigaste är den fortsatta utvecklingen av den befintliga verksamheten, övertagandet av sjukhusen i Förenade Arabemiraten och fortsatt arbete med GHP Vårdsamverkan.

Göteborg den 15 juli 2016
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen och VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.