Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari - september 2021: Hög efterfrågan driver på den organiska tillväxten

 • Efterfrågan på specialistvård fortsätter att öka i spåren av pandemin
 • Temporär överkapacitet i Danmark belastar resultatet i kvartalet
 • Vårdsamverkan och Qurant utvecklar nya tjänster åt den företagsfinansierade marknaden
 • GHPs managementavtal i UAE avslutas i början av 2022
 • GHP håller kapitalmarknadsdag 18 november

Tredje kvartalet 2021

 • Försäljningsintäkterna ökade till 294,7 (278,4) Msek
 • Organiska tillväxten ökade till 9,1 (2,1) procent
 • EBITDA uppgick till 31,0 (34,6) Msek
 • EBITDA-marginalen uppgick till 10,5 (12,4) procent
 • EBIT uppgick till 4,1 (9,3) Msek
 • EBIT-marginalen uppgick till 1,4 (3,3) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (6,7) Msek
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,09) SEK

Första tre kvartalen 2021

 • Försäljningsintäkterna ökade till 1 066,5 (978,5) Msek
 • Organiska tillväxten ökade till 13,9 (1,6) procent
 • EBITDA ökade till 140,7 (134,1) Msek
 • EBITDA-marginalen uppgick till 13,2 (13,7) procent
 • EBIT ökade till 60,7 (59,7) Msek
 • EBIT-marginalen uppgick till 5,7 (6,1) procent
 • Resultat efter skatt ökade till 42,5 (41,3) Msek
 • Resultat per aktie ökade till 0,57 (0,52) SEK

VD-ord
Vi är inne i en otroligt spännande fas där vi möter en ökande efterfrågan med utveckling av befintliga kliniker, nya kliniker och nya tjänster. Inom vår nordiska kärnverksamhet har vi ett antal utbyggnadsprojekt där vi särskilt expanderar i Göteborg och Skåne. Som vi tidigare kommunicerat öppnar vi i början av nästa år en ny operationsverksamhet i Malmö som över tid kan bidra med ca 100 Msek i nya intäkter. I Göteborg har vi precis startat ett medicinskt centrum och kommer också under Q1 öppna en ny klinik inom urologi, allmänkirurgi och gastro. Parallellt utvecklar vi en digital patientplattform och utökade tjänster mot företagsfinansierad hälsa och sjukvård. Vi ser fram emot att berätta mer om detta på vår kapitalmarknadsdag i november.

För att möta den ökade efterfrågan behöver vi succesivt tillföra resurser till verksamheterna för att undvika att vi står med outnyttjad kapacitet för tidigt. I de flesta fall har detta fungerat bra. I Danmark har vi dock haft en för stor kostym för de volymer som skulle tas om hand om under sommarperioden. Det innebär att vi även i det tredje kvartalet har en betydligt sämre lönsamhet i Danmark. Vi förväntar oss att det åtgärdsprogram vi infört tillsammans med de ökande volymerna kommer att ge en positiv effekt på vår danska verksamhet de kommande kvartalen.

I september stod det klart att vi från och med nästa år inte kommer att fortsätta driva SKMCA- sjukhusen i Förenade Arabemiraten. Vår uppdragsgivare har beslutat att konsolidera driften av sjukhusen i de norra emiraten och att detta kommer att hanteras av en lokal operatör. Det innebär att nästa steg för oss inom GHP International blir att ytterligare accelerera arbetet med att etablera diabetesverksamhet i Saudiarabien. Parallellt fortsätter vi den framgångsrika expansionen av sjukhuset i Kuwait. 

I Norden är det alltid svagare lönsamhet i det tredje kvartalet eftersom merparten av klinikerna stänger delar av verksamheten då patientvolymen är lägre under semestern. Effekten av dessa säsongsvariationer blir större i takt med att vi växer. I Norden har vi hittills i år haft en organisk tillväxt på 16% och vi ser att den vårdskuld som byggts upp under pandemin och förstärkt den köproblematik som redan fanns driver på efterfrågan på specialistvård. Den ökande efterfrågan ger oss även bättre förutsättningar att påverka prissättningen av våra tjänster.

Under kvartalet startade vi upp en ny klinik som koncentrerar sig på tillstånd inom det allmän- och internmedicinska fältet; GHP Medicinskt Centrum Göteborg. Kliniken täcker en lucka som vi tidigare har haft i vårt utbud i Göteborg och vi tar ytterligare ett steg mot ett komplett nätverk av ledande kliniker för den företagsfinansierade vården.

International har en fin resultatutveckling där den största resultatförbättringen kommer från Kuwait där vi fortsätter att expandera sjukhuset med fler läkare och större patientvolymer. I år slipper vi dessutom den intäktsreduktion som pandemin medförde förra året. Även verksamheten i UAE förbättrar sitt resultat vilket har sin grund i att vi, som en del av överlämningsprocessen, får fullt betalt för de rörliga delarna i kontraktet. Vi tycker naturligtvis att det är beklagligt att vårt uppdrag att driva sjukhusen i UAE avlutas i början av 2022. Samtidigt är vi väldigt stolta över det vi har åstadkommit i Ajman. Sjukhusen har haft en fantastisk utveckling och har gett oss ovärderliga lärdomar och referenser som vi nu tar med oss in i kommande projekt.

Även Vårdsamverkan är inne i en väldigt spännande fas. Vi har under flera år byggt upp modeller för att utveckla vårdkedjor och vården som helhet baserat på insikterna från vårt ständigt växande datalager. Detta har gett oss en unik position för att hjälpa försäkringsbolagen förbättra sina erbjudanden. Nästa steg för oss är att på motsvarande sätt förbättra och bredda erbjudanden inom företagshälsovården. Vi har precis gått live med vårt samarbete med Avonova och satsar på modern företagshälsovård via investeringen i Qurant.

Det känns mycket inspirerande att GHP är i en position där vi kan driva igenom förändringar och fortsätta att växa. Den 18 november har vi en kapitalmarknadsdag där vi kommer att beskriva strategin för stark tillväxt och ökad lönsamhet ytterligare. Jag hoppas att vi ses då!

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.