Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP genomför åtgärder för att kunna gå starkt genom krisen och drar tillbaka förslaget om utdelning

Den kris som nu har drabbat samhället kan leda till många oförutsedda händelser. För att öka beredskapen och flexibiliteten drar GHP tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning på 30 öre per aktie.

Det pågående utbrottet av Corona-viruset har än så länge inte lett till någon större nedgång i GHPs verksamhet. Styrelsen vill dock ändå att GHP skall vara redo för många olika scenarier och ställer därför in det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning på 30 öre per aktie. Vidare, för att maximera flexibiliteten framåt, avser styrelsen föreslå att årsstämman skall ge styrelsens bemyndigande att emittera nya aktier motsvarande upp till 20 % av antalet utestående aktier i bolaget.

”I den kris som nu tilltar i samhället gör GHP allt vi kan för att hjälpa till. Vi har löpande dialog med de större regionerna om hur vi bäst stöttar dem i denna svåra tid och har möjligheter att vara en god avlastning. Allmänt planerar vi för alla olika scenarier som kan uppkomma.

Ekonomiskt har Corona-utbrottet än så länge haft en begränsad påverkan på GHPs intäkter. Tittar vi framåt är det dock svårt att veta hur detta utvecklas och dagens besked ger GHP en finansiell flexibilitet som kan komma att behövas. Både för att hantera större störningar i verksamheten men även för att vara redo för att agera offensivt när krisen är över.

Även om det är svårt att förutsäga vad som sker i närtid så vet vi att detta är en övergående kris. Oavsett det ekonomiska läget när viruskrisen är över känner vi en trygghet i att vi är verksamma i en bransch som i alla konjunkturer har stark efterfrågan.” – säger Daniel Öhman, VD.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.