Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Expansion av gastroverksamhet genom ny klinik i Göteborg

Global Health Partner har startat en ny gastro klinik i centrala Göteborg och etablerar därmed sin tredje specialistklinik för gastroenterologi och endoskopi i Sverige. Göteborg är ett naturligt steg i utbyggnaden av Global Health Partners gastroverksamhet då antalet privata vårdgivare är få och med väsentligt lägre kapacitet jämfört med Stockholm. Västra Götalandregionens köer till gastro- och koloskopier är i vissa fall också mycket långa. "Vi ser goda tillväxtmöjligheteter i Göteborg och Västra Götaland och avser bygga upp en ledande endoskopiklinik genom starten av Gastro Center Göteborg", säger Per Båtelson, Global Health Partners VD.

Antalet privata vårdgivare inom gastroenterologi är lågt och kapaciteten att utföra endoskopiska undersökningar är också begränsad i Västra Götalandsregionen. Köerna för såväl koloskopi som gastroskopi är idag minst två månader på nästan alla regionens sjukhus. I Stockholm, som har en väl utbyggd verksamhet för gastroenterologi och endoskopi i privat regi, är väntetiden på motsvarande undersökningar bara två till tre veckor. Västra Götaland genomförde under januari och februari en upphandling av ramavtal inom koloskopiområdet. Gastro Center Göteborg och Global Health Partners klinik i Lund, Gastro Center Skåne, är två av tre avtalsleverantörer. Därmed finns nu fler alternativ till sjukhusens hårt belastade enheter och patienterna kan få kortare väntetider.

Gastro Center Göteborg startar sin verksamhet i nybyggda lokaler på Arkivgatan, ett stenkast från Götaplatsen, i centrala Göteborg. Förutom att tjäna som en avlastningsenhet för köande landstingspatienter kommer kliniken fungera som remissinstans för försäkringsbolag med olika typer av sjukvårdsförsäkringar, fall med specialistvårdsremiss från andra landsting, och även rent privata patienter har möjlighet att komma till kliniken.

Kliniken är ett dotterbolag till Stockholm Gastro Center, baserad på Sophiahemmet i Stockholm, och drivs initialt främst med personal från Stockholmskliniken. Stockholm Gastro Center startades 2008 av gastrospecialisterna Bengt Lavö och Robert Löfberg och är en av landets största kliniker inom området. Under 2011 gjordes närmare 10 000 endoskopiundersökningar vid Stockholmskliniken som även bedriver specialistvård inom området inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), ett ökande folkhälsoproblem som idag drabbar cirka 1 procent av befolkningen. Cirka 2 000 patienter med IBD sköts idag vid Stockholm Gastro Center som även bedriver klinisk forskning inom detta område.

Global Health Partner förvärvade Stockholm Gastro Center under 2010 och startade samtidigt ytterligare en klinik inom gastroenterologi i Skåne, Gastro Center Skåne, som förutom mottagning inom gastroenterologi och endoskopiska undersökningar erbjuder allmänkirurgiska ingrepp, till exempel operation vid gallsten och ljumskbråck.

Göteborg 29 februari 2012
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.