Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Kommuniké från Global Health Partner AB:s årsstämma 2013

På Global Health Partners årsstämma igår den 2 maj 2013 beslutades bl.a. följande:
  • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2012.

  • Omval av styrelseledamöterna Paul Hökfelt, Bo Wahlström, Per Båtelson, Thomas Eklund och Carsten Browall samt nyval av Cecilia Schelin Seidegård och Mikael Olsson, i enlighet med valberedningens förslag. Paul Hökfelt valdes till styrelsens ordförande. Arvodet beslutades till 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till vardera fem ledamöter som inte är anställda i Global Health Partner, totalt 1.400.000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst totalt 6.500.000 aktier motsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital.

  • Styrelsens förslag gällande godkännande av närståendetransaktioner i följande fall beviljades: avyttring av samtliga aktier i Bodylift Center Aps och avyttring av samtliga aktier i Bariatric Center Cairo i Egypten.

  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

  • Förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2014 godkändes.

Göteborg 3 maj 2013
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.