Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari - mars 2021: GHPs bästa kvartalsresultat

 • Resultatet är GHPs bästa kvartalsresultat hittills trots negativa effekter från pandemin
 • Hög efterfrågan på specialistsjukvård innebär ökat fokus på organisk tillväxt
 • GHP fortsätter att stötta den offentliga vården under pandemin

Första kvartalet 2021

 • Försäljningsintäkterna ökade till 392,9 (383,1) Msek
 • Organiska tillväxten uppgick till 7,1 (12,3) procent
 • EBITDA ökade till 60,9 (54,2) Msek
 • EBITDA-marginalen ökade till 15,5 (14,2) procent
 • EBIT ökade till 34,4 (30,0) Msek
 • EBIT-marginalen ökade till 8,8 (7,8) procent
 • Resultat efter skatt ökade till 26,1 (23,0) Msek
 • Resultat per aktie ökade till 0,36 (0,30) SEK

VD-ord
Vi inleder 2021 med ett kvartalsresultat som är GHPs bästa hittills. Det är speciellt glädjande eftersom vi fortfarande har många möjligheter kvar att jobba på. Pandemin har även under det här kvartalet påverkat oss negativt i flera delar av vår verksamhet. Vi har under perioder hyrt ut personal till den offentliga vården och när våra medarbetare och patienter är sjuka ställer det höga krav på våra kliniker. Samtidigt ser vi att det är en väldigt hög efterfrågan på sjukvård vilket innebär att vi räknar med att vi kommer att ha ett högt tryck under en lång tid framöver.

Det stora behovet av högkvalitativ specialistsjukvård innebär att vi nu gör ytterligare satsningar för att på ett mer systematiskt sätt växa organiskt. Under kvartalet reviderade vi våra finansiella mål, som innebär att uppnå en genomsnittlig organisk tillväxt på 15 procent per år över en treårs-period och en EBIT-marginal på minst 7 procent. Vi har de senaste åren startat upp flera nya kliniker och vi har både kunskapen och resurserna att fortsätta den expansionen. Vi vill naturligtvis även fortsätta växa genom nya avtal och samarbeten i International och i Vårdsamverkan samt med selektiva förvärv.

Under det första kvartalet har vi en organisk tillväxt på över 7 procent trots att tillväxten i alla våra tre segment hålls tillbaka av pandemin.

I Norden fortsätter merparten av klinikerna att utvecklas positivt. Verksamheterna i Skåne och Göteborg gör återigen ett starkt kvartal. I Stockholm och i Köpenhamn är pandemin mer påtaglig vilket gör att vi inte fullt ut kan jobba som planerat. Vi fortsätter samtidigt att stötta den offentliga vården och upplever att samarbetet fungerar bättre nu jämfört med pandemins inledande period.

I vårt segment International har vi under kvartalet fortsatt förhandlingarna med vår avtalsmotpart i UAE om en avtalsförlängning. Eftersom förhandlingar i regionen ofta drar ut på tiden och den exakta utformningen av en potentiell förlängning inte är klar har vi valt att intäktsföra i enlighet med det avtalsutkast som parterna preliminärt är överens om. Vår förhoppning är att förhandlingarna kommer att avslutas under första halvan av det andra kvartalet. I Kuwait går expansionen av sjukhuset framåt och varje månad ökar antalet medarbetare och patienter i sjukhuset. Kuwait Hospital är nu på god väg att ta en stark position i landets sjukvårdsystem.

Inom Vårdsamverkan såg vi i slutet av kvartalet en återgång till en högre nivå av vårdkonsumtion efter flera kvartal där kostnaderna för inköpt vård varit lägre på grund av pandemin. De modeller för att förbättra patientflöden som vi har utvecklat hjälper oss inte bara att höja kvaliteten i vården och kontrollera kostnader, utan ger oss även möjlighet att utveckla nya unika erbjudanden. Ett exempel på detta är det nyligen ingångna samarbetsavtalet med Avonova där vi tillsammans ska utvärdera möjligheter att kombinera Avonovas tjänster inom företagshälsovård med GHPs tjänster för att skapa ett spännande helhetserbjudande.

Den fina inledningen av året stärker vår övertygelse om att GHPs modeller för att leverera högkvalitativ sjukvård fungerar och ger resultat. Vi har spännande möjligheter att växa på alla våra marknader och vi har en organisation som har viljan och förmågan att ta till vara på dessa möjligheter. Vi ser därför fram emot ett händelserikt 2021.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.