Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP livesänder och möjliggör poströstning vid årsstämman den 23 april 2020

Som ett led i att minimera smittspridning av Covid-19 vidtar GHP åtgärder inför årsstämman den 23 april 2020. Aktieägare erbjuds att poströsta och dessutom kommer årsstämman att sändas live via bolagets hemsida. GHP vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Poströstning
Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för GHP Specialty Care AB (publ) beslutat att aktieägarna före årsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning finner du bifogat i detta pressmeddelande och på bolagets hemsida. Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar skall i god tid före årsstämman sändas till bolaget per post till GHP Specialty Care AB (publ), Södra Hamngatan 45, 411 06 Göteborg eller per e-post till arsstamma@ghp.se. Poströster skall inkomma senast den 22 april 2020 klockan 12.00.
 
Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i förekommande fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Livesändning
Årsstämman kommer att livesändas via bolagets hemsida. Vänligen observera att man som deltagare via livesändningen inte kommer att kunna interagera med årsstämman. 

Praktisk information med anledning av Covid-19
För att minska risken för smittspridning vidtas följande åtgärder vid årsstämman.

  • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
  • Deltagare vid stämman kommer att placeras väl utspridda i lokalen.
  • Antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas.
  • Aktieägare som tillhör riskgrupperna eller uppvisar influensa- eller förkylningssymtom har inte tillträde till lokalen utan ombedes att poströsta.
  • På grund av reserestriktioner kommer delar av GHP:s styrelse inte att närvara fysiskt vid årsstämman.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.