Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-mars 2020: Positiv resultatutveckling men en utmanade tid under coronakrisen

 • Resultatet är GHP:s bästa kvartalsresultat hittills
 • Stark organisk tillväxt
 • Alla tre segment förbättrar sina resultat i kvartalet
 • GHP ställer om till nya uppdrag och förändrade förutsättningar under coronakrisen

Första kvartalet 2020

 • Försäljningsintäkterna ökade till 383,1 Msek (330,4)
 • Organiska tillväxten uppgick till 12,3 procent (17,4)
 • EBITDA ökade till 54,2 Msek (42,2)
 • EBITDA-marginalen ökade till 14,2 procent (12,8)
 • EBIT uppgick till 30,0 Msek (21,4)
 • EBIT-marginalen uppgick till 7,8 procent (6,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 23,0 Msek (15,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,30 SEK (0,18)

VD-ord
Första kvartalet 2020 blev unikt ur flera perspektiv. Vi har aldrig tidigare gått in i ett nytt år med bättre förutsättningar för att leverera högkvalitativ sjukvård på ett effektivt sätt. Detta visar sig även i vårt finansiella resultat där vi i kvartalet har en hög organisk tillväxt och gör vårt bästa kvartalsresultat hittills. Det som dock gör kvartalet än mer unikt och utmanande är den spridning av coronaviruset som pågår. Som sjukvårdsbolag både påverkas vi av situationen och vi kan vara med att påverka situationen. GHP har ledordet att vi ska skapa samhällsnytta och genom åren har detta genomsyrat vårt arbetssätt, både på den nordiska marknaden och internationellt.I dessa tider blir dock vikten av att kunna bidra till samhällsnytta tydligare än någonsin.
 
GHP har en stark bas att stå på med välfungerande och effektiva kliniker men när förutsättningarna snabbt förändras blir det svårare att upprätthålla effektiviteten. Det innebär att vi förväntar oss en betydande negativ effekt på vårt finansiella resultat kommande kvartal. Vi känner oss samtidigt trygga med att vårt decentraliserade arbetssätt gör att vi snabbare kan ställa om och kommer att hjälpa oss att återgå till en normal situation när den mest kritiska coronaperioden är över.
 
I Norden fortsätter vi att växa samtidigt som vi förbättrar vårt resultat. De flesta av våra kliniker märkte en inbromsning i verksamheten i slutet av kvartalet, särskilt som vi har valt att inte behandla riskgrupper som inte har ett omedelbart vårdbehov. Den situation som vi nu är inne i ställer både offentliga och privata aktörer inför nya, tidskritiska utmaningar vilket ibland gör att de villkor som behöver gälla inte finns på plats. Vi för därför en tät dialog med både befintliga uppdragsgivare och nya uppdragsgivare kring detta.

I Norden är vår utgångspunkt att vi på bästa sätt kan hjälpa till genom att regionerna lägger ut prioriterad vård på oss som dom själva i dessa tider inte hinner med. Till exempel har vi nya uppdrag inom urologiska canceroperationer och har startat upp en geriatrikavdelning. Dessa åtgärder frigör kapacitet på akutsjukhusen för coronapatienter samtidigt som vi kan nyttja våra fasta kostnader (inkl. personalkostnader). Vi har även hyrt ut nyckelpersonal till region Stockholm för att hjälpa till i IVA-vården. Sammantaget har vi i stora delar kunnat hålla uppe en rimlig verksamhet men de snabba omställningarna gör det svårt att vara effektiv. Vidare har vi korttidspermitterat, permitterat, sänkt löner och avslutat konsulter. I Danmark har vi nu, efter ett par veckors stillestånd av den kirurgiska verksamheten, fått tillstånd att öppna upp vår verksamhet igen.
 
Även inom International startar vi året med hög tillväxt och förbättrat resultat. En bidragande orsak till detta är vårt managementkontrakt i Kuwait som inleddes i somras. Vi har sedan dess arbetat med att stegvis skala upp sjukhuset. De restriktioner som finns i landet på grund av coronaviruset gör det mer utmanande för oss att leda verksamheten vilket kommer att påverka intjäningen, men vi ser fram emot att så snart som möjligt genomföra den officiella invigningsceremonin av sjukhuset.
 
Sjukhusen som GHP leder i UAE spelar en viktig roll i hanteringen av corona i Ajman. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb med att förbereda sjukhusen och ta hand om alla dessa nya patienter. Det är glädjande att se att detta uppskattas av vår uppdragsgivare och av Ajman-samhället. 
 
Inom Vårdsamverkan har vi under en längre tid utvecklat digitala lösningar åt patienter, kunder och vårdgivare. Dessa lösningar har vi kunnat dra nytta av i dessa tider då det kan vara en fördel att minska antalet fysiska besök vilket är ett verktyg för att minska smittspridning. Vi har därför passat på att införa digitala besök på nästan alla våra kliniker.
 
Även om året startat bra ur ett finansiellt perspektiv är det som gläder mig mest när jag ser tillbaka på det första kvartalet det driv som finns i alla våra verksamheter när det gäller att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar. Resultatet de kommande två kvartalen påverkas negativt och det kommer att vara utmaningar i våra verksamheter men vi förväntar oss att när krisen ebbar ut kommer vi att se en mycket stark efterfrågan och att kunna återgå till goda resultat.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.