Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-juni 2014: Starkt resultat även för det andra kvartalet

 • God efterfrågan i flertalet kliniker ger bra kapacitetsutnyttjande
 • Fortsatt önskad effekt från tidigare gjorda besparingsåtgärder
 • Stabilare verksamhet ger god grund för fortsatt utveckling
ANDRA KVARTALET 2014
 • Försäljningsintäkterna uppgick till 200,9 MSEK (194,6) och den organiska tillväxten till 3 procent (7)
 • EBITDA uppgick till 18,2 MSEK (16,2)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 9,1 procent (8,3)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 9,3 MSEK (6,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,06)
FÖRSTA HALVÅRET 2014
 • Försäljningsintäkterna uppgick till 407,5 MSEK (389,6) och den organiska tillväxten till 5 procent (6)
 • EBITDA uppgick till 41,1 MSEK (42,3, justerad 31,6)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 10,1 procent (justerad 8,1)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 22,1 MSEK (20,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,24)

VD-KOMMENTAR
Det är glädjande att den positiva utvecklingen fortsätter. De flesta klinikerna har en stabil position med stark efterfrågan och spännande utvecklingsprojekt. Det är nu viktigt att vi drar nytta av vår starka position inom specialistvården och fortsätter att utvecklas. Vi jobbar därför i huvudsak med tre områden:

-  Vi har god efterfrågan i de flesta av våra kliniker och ser att det finns bra möjligheter att växa. Vi arbetar därför vidare med såväl förvärv som organiska tillväxtprojekt. Förvärven kan vara inom både nuvarande och nya specialiteter, men inom befintliga geografier. Den organiska tillväxten består framförallt av infrastrukturprojekt som är ganska tidskrävande då det är långa planeringstider och för att ut-/ombyggnationer inte får störa verksamheten för mycket.

-  Tyvärr har vi några verksamheter som inte lever upp till sin potential och vi har därför genomfört ett antal ledningsförändringar på kliniknivå och arbetar med åtgärdsplaner. Vi ser en god långsiktig potential i samtliga dessa verksamheter.

-  Vi måste bli bättre på att visa vad vi gör och vad vi står för. GHP har väldigt fina kliniker som både levererar hög kvalitet och hjälper samhället att minska sina kostnader. Vi måste bli bättre på att berätta om detta, både för att attrahera patienter och medarbetare men även ur ett politiskt perspektiv.

Den nya mer effektiva organisationen börjar komma på plats och vi känner att vi, trots den lägre kostnadsstrukturen, är i en bra position för att kunna leverera på samtliga dessa områden. Det faktum att påsken i år till större del inföll under det andra kvartalet och att jämförelsesiffrorna innehåller en positiv effekt från en vänd tilläggsköpeskilling, gör att den faktiska förbättringen är större än den ser ut. Även om vi ser att flera av våra kliniker kan prestera bättre finansiella resultat så är vi ändå nöjda med resultatet under både det första och andra kvartalet.

Den offentliga debatten har tyvärr fortsatt att utvecklas i en negativ riktning med stor brist på fakta. Det finns bra kampanjer som t.ex. Vårdföretagarnas "Vi gör skillnad" där man på ett bra sätt belyser vad de privata alternativen bidrar med. Dock verkar det vara svårt att få medialt genomslag för en mer nyanserad bild. Självklart finns det mindre bra utförare också i den privata sektorn, men vår bild är att de flesta problemen inom den privatdrivna välfärden kommer från dåligt kravställande från landstingen och dåligt utformade ersättningssystem, även om det har blivit bättre de senaste åren. Vi jobbar kontinuerligt med att hjälpa till att skapa bättre upphandlingar och vårdval. Vi förväntar oss dock inte att den politiska debatten skall ha någon större negativ påverkan på GHP, oavsett valresultat. GHP är en långsiktig vårdgivare som alltid prioriterar kvalitet och välkomnar därför ett ökat kravställande från såväl beställare som patienter.

Göteborg den 15 juli 2014
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen och VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.