Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari - juni 2021: Hög organisk tillväxt och fortsatt resultatförbättring

 • Stor efterfrågan på sjukvård när klinikerna nu återgår till ett mer normalt läge
 • Vårdsamverkan bryter ny mark genom nya satsningar på företagshälsovårdsmarknaden
 • Diabetesprojektet i Saudi tar viktiga steg framåt

Andra kvartalet 2021

 • Försäljningsintäkterna ökade till 378,9 (317,0) Msek
 • Organiska tillväxten ökade till 26,4 (-8,2) procent
 • EBITDA ökade till 48,9 (45,2) Msek
 • EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 (14,3) procent
 • EBIT ökade till 22,2 (20,5) Msek
 • EBIT-marginalen uppgick till 5,9 (6,5) procent
 • Resultat efter skatt ökade till 15,1 (11,5) Msek
 • Resultat per aktie ökade till 0,19 (0,13) SEK

Första halvåret 2021

 • Försäljningsintäkterna ökade till 771,8 (700,0) Msek
 • Organiska tillväxten ökade till 15,8 (1,7) procent
 • EBITDA ökade till 109,7 (99,4) Msek
 • EBITDA-marginalen uppgick till 14,2 (14,2) procent
 • EBIT ökade till 56,6 (50,4) Msek
 • EBIT-marginalen ökade till 7,3 (7,2) procent
 • Resultat efter skatt ökade till 41,3 (34,6) Msek
 • Resultat per aktie ökade till 0,55 (0,43) SEK

VD-ord
Årets andra kvartal blev händelserikt och i många avseenden startpunkten för nästa etapp i GHP’s utveckling eftersom vi har ovanligt många spännande satsningar på gång i alla våra tre segment. Vår organiska tillväxt är stark i kvartalet och nya satsningar bidrar till att vi kan fortsätta växa.

I takt med att vaccinationsgraden ökar ser vi också att våra kliniker börjar återgå till ett mer normalt läge. Det är viktigt eftersom vi vet att behovet av sjukvård kommer vara stort när vårdskulden från pandemin ska hanteras. En återgång till ett mer normalt läge är också viktigt för att våra kliniker ska kunna fungera optimalt. I det andra kvartalet påverkades vi fortfarande av att patienter avbokar sina tider och av att vi har haft högre sjukfrånvaro hos vår personal. Det är tillfälliga utmaningar som vi räknar med att slippa efter sommaren.

Våra nya satsningar mot företagshälsovården är riktigt spännande. I Sverige erbjuds mer än 3 miljoner människor företagshälsovård via sin arbetsgivare. GHP har under flera år utvecklat vårdmodeller där vi tar ett helhetsansvar för en populations vårdbehov. Dessa modeller passar väldigt bra att kombinera med företagshälsovårdens tjänster. Det finns ett stort värde i att undvika sjukskrivningar, men också i att snabbt få tillbaka de personer som fått vård i arbete. Det är dessa möjligheter som ligger till grund för att vi under kvartalet ingick ett långtgående samarbete med Avonova i deras satsning på sjukvårdsförsäkringar och investerade i Qurant Företagshälsa där vi ser en spännande potential i att ta fram helt nya gemensamma erbjudanden.

I Norden har vi flera intressanta uppstartsprojekt på gång och merparten av klinikerna gör ett starkt kvartal. Våra kliniker i Skåne och i Göteborg fortsätter att ha höga patientvolymer. I Stockholm påverkas de större klinikerna negativt av högre sjukfrånvaro hos personalen än normalt. Det var också från dessa kliniker som vi under vintern lånade ut mest personal till den offentliga vården. I Köpenhamn har lönsamheten varit betydligt lägre än normalt i kvartalet. Den offentliga vården i Danmark har under pandemin styrt över volymer till privata vårdgivare men detta sker med en oregelbundenhet som medfört att vi under perioder har haft dyr överkapacitet i kliniken.

Inom International har vi under delar av kvartalet tagit hand om ett stort antal covid-patienter i UAE. Trots dessa utmaningar har sjukhusen i UAE utvecklats väl under våren. Avtalsmässigt är vi i stort överens med vår motpart och arbetar enligt ett framtaget avtalsutkast men slutförandet av avtalet har fortsatt dra ut på tiden vilket inte är ovanligt i regionen. I Kuwait har sjukhuset, som GHP driver, haft en stark tillväxt under kvartalet vilket är imponerande eftersom det fortfarande är relativt omfattande restriktioner i landet.

Vår satsning på att etablera diabeteskliniker i Saudi har intensifierats under kvartalet. I takt med att restriktionerna lättar har vi äntligen haft möjlighet att träffas fysiskt. Senaste månaden har hälsoministeriet återigen besökt oss i Ajman samtidigt som vi har haft många möten och samtal på hög nivå på plats i Riyadh. Vi ser fortsatt stor potential i denna satsning och hoppas få en överenskommelse på plats under hösten. 

Vårt segment Vårdsamverkan har haft ett händelserikt kvartal där vi genomfört spännande affärsutvecklingsprojekt, såsom Avonova och Qurant. Där vi nu tagit fram en komplett produkt med eget vårdgivarnätverk över hela landet. Vi har även påbörjat arbetet med att kunna lansera en patientplattform där våra patienter skall kunna ha full kontroll på sin vård och som följer dem genom hela sin vårdresa. Samtidigt följer vi noga hur konsumtionsmönstret för vård utvecklas i spåren av pandemin. Vi ser att efterfrågan på sjukvård nu ökar och vi förväntar oss att vårdkonsumtionen kommer ligga på en hög nivå under hösten. Dock finns inom försäkringarna inte alls samma vårdskuld som i det offentliga eftersom denna vård inte varit nedstängd på samma sätt som den offentliga.

Vi lägger nu ett intensivt kvartal bakom oss där våra verksamheter återigen visat att man kan hantera utmaningar och möjligheter på ett framgångsrikt sätt och där vi är i en stark position för att växa i vår befintliga affär och för att ta nya affärer. Jag vill passa på att tacka våra medarbetare för deras hårda arbete och engagemang under året. Det är deras insatser som lägger grunden till att GHP kan ta tillvara på de spännande möjligheter som ligger framför oss.

Trevlig sommar!

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.