Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Ny verksamhet för behandling av fetma i Danmark

Global Health Partner startar verksamhet för behandling av fetma i Köpenhamn och Odense i Danmark. Verksamheten är en av tre privata verksamheter i Danmark som har fått ackreditering av Sundhetsstyrelsen för denna typ av vård. Mottagningsverksamhet startas i september och operationsverksamheten i november. "Vi ser stora möjligheter för denna verksamhet och är mycket glada att nu kunna erbjuda högspecialiserad överviktskirurgi i Danmark tillsammans med två av nordens bästa kirurger inom detta område " säger Per Båtelson, Global Health Partners VD.

Bariatric Center Copenhagen kommer att bedriva sin verksamhet i Center For Rygkirurgis lokaler i Hellerup i Köpenhamn samt i Odense. Bolaget samägs mellan Global Health Partner, Center For Rygkirurgi samt de två kirurgerna Göran Lundegårdh och Mikael Støckel. Global Health Partners andel är 51%.

Antalet överviktsoperationer i Danmark uppgår för 2010 till cirka 5 000. Huvuddelen av operationerna utförs i privat regi, väntetiderna inom den offentliga vården uppgår till cirka 2 år. Som jämförelse uppgår antalet operationer i Sverige till drygt 5 000 per år. Behovet är i båda länderna betydligt större än så, 12-15% av den danska befolkningen beräknas ha ett s.k. BMI (Body Mass Index, förhållandet mellan längd och vikt) över 30 vilket klassificeras som fetma.

Prevalensen av sjuklig övervikt eller fetma antar epidemiska former i hela västvärlden. WHO bedömer att närmare 150 miljoner människor lider av fetma i Europa. Dessa människor utvecklar vanligtvis olika typer av följdsjukdomar såsom diabetes typ II, högt blodtryck och infertilitet. Såväl övervikten som följdsjukdomarna orsakar stort lidande hos patienterna och resulterar i höga sjukvårdskostnader. Studier visar att den enda framgångsrika behandlingen för patienter med sjuklig övervikt är kirurgi.

Global Health Partner har kliniker för behandling av sjuklig övervikt eller fetma i Stockholm, Lund, Bergen, Birmingham, Kairo, Helsingfors, Prag och Ajman (Förenade Arabemiraten).

Göteborg 8 september 2010
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.