Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Skandia och GHP samarbetar för effektiv vård

Skandia och GHP har ingått ett exklusivt samarbete gällande vården av rygg-, axel- och höftpatienter i Stockholm. Målet är att ytterligare förbättra vården för Skandias kunder med privatvårdsförsäkring genom en mer sammanhållen vårdkedja.

"GHP kommer framöver att ta över ansvaret för att kunden får hjälp med aktuell skada av rätt specialist, det vill säga vård på rätt nivå, och blir omhändertagen tills eventuell undersökning och behandling är slutförd. För våra kunder innebär det att de får en bättre service och en större kontinuitet", säger Jan Karlsson, chef för Risk & Hälsa på Skandia.

I Sverige är GHP en av de största privata vårdgivarna inom specialistvården, och vården kommer att följas upp genom både mätning av kundnöjdhet och medicinska indikatorer. Samarbetet gäller försäkringstagare bosatta i Stockholms Län som har rygg-, axel- eller höftbesvär men ambitionen är att kunna erbjuda detta på både fler orter och inom fler diagnoser.

"Fördelen med en sammanhållen vårdkedja är att kunden vet vart hon/han ska vända sig vid eventuella frågor och hur processen går framåt. Det blir ett helhetstänk som blir till fördel för alla parter.", säger Daniel Öhman, VD GHP.

De kliniker som kommer att omfattas av samarbetet är GHP Stockholm Spine Center som är störst i Sverige på behandling av ryggbesvär och GHP Ortho Center Stockholm som är en av Sveriges ledande ortopediska kliniker.

Inom privatvårdsförsäkringar är Skandia en av de största leverantörerna i Sverige. Förutom att erbjuda sjukvårdsförsäkringar erbjuder Skandia även förebyggande vård genom sin hälsoförsäkring.

Göteborg 1 juni 2015
GHP Speciality Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.