Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 2020

Enligt beslut vid årsstämman 2019 skall GHP Specialty Care AB (publ) (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2019.

Följande har utsetts att ingå i GHP:s valberedning inför årsstämman 2020:

  • Thomas Eriksson, företräder Metroland BVBA
  • Emil Hjalmarsson, företräder Grenspecialisten förvaltning AB
  • Carl Palmstierna, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolag
  • Carsten Browall, styrelseordförande i GHP Specialty Care AB

Årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) kommer att hållas den 23 april 2020 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till GHP:s valberedning kan göra det via e-post till: info@ghp.se (“Till Valberedningen”) eller brev till: GHP Specialty Care AB, Att: Valberedningen, Södra Hamngatan 45, 411 06 Göteborg, senast den 31 januari 2020.

Göteborg 16 oktober 2019
GHP Specialty Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.