Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Valberedning för GHP Specialty Care AB inför årsstämma 2021

Enligt beslut vid årsstämman 2020 skall GHP Specialty Care AB (GHP) ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2020.

Följande har utsetts att ingå i GHP:s valberedning inför årsstämman 2021:

  • Thomas Eriksson, företräder Metroland BVBA
  • Emil Hjalmarsson, företräder Grenspecialisten förvaltning AB
  • Carl Palmstierna, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolag
  • Carsten Browall, styrelseordförande i GHP Specialty Care AB

Årsstämma i GHP Specialty Care AB kommer att hållas den 29 april 2021 i Göteborg.
Aktieägare som önskar lämna förslag till GHP:s valberedning kan göra det via e-post till: info@ghp.se (“Till Valberedningen”) eller brev till: GHP Specialty Care AB, Att: Valberedningen, Södra Hamngatan 45, 411 06 Göteborg, senast den 31 januari 2021.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.