Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

När patienten själv får välja

På nio månader försvann köerna till höft- och knäoperationer i Stockholm då vårdvalet infördes 2009, kvaliteten har ökat och kostnaden minskat.

Patienterna har fått allt mer makt och inflytande i sjukvården, med vårdval i både primärvård och specialistvård. Inom höft- och knäoperationer i Stockholm är köerna borta, kvaliteten har ökat och kostnaden minskat, men vad krävs för att patienten ska hitta den bästa vården? Frågan diskuterades igår vid GHP Global Health Partners seminarium på Vårdtorget i Almedalen med deltagare från Socialdepartementet, Stockholms läns landsting, GHP, Sveriges Kommuner och Landsting, Primärvården på Gotland och HSO, Patientföreningarnas paraplyorganisation.

Ingemar Gladh, klinikchef och ortoped vid GHP Ortho Center Stockholm visade den positiva utvecklingen av höft/knäoperationer som varit sedan vårdvalet infördes 2009. -Att göra mycket är ett sätt att bli duktig, säger Ingemar. GHP Ortho Center Stockholm opererar nu ca 900 patienter per år och är den största kliniken inom vårdval höft/knä Stockholm.

På frågan hur patienterna hittat till GHP Ortho Center Stockholm svarade Ingemar att det gått med "mun till mun metoden". Visserligen en beprövad metod men det rådde stor enighet om vikten av lättillgänglig information som gör det möjligt för patienterna att välja. Senast den 1 januari 2015 måste tydlig information i "öppna jämförelser" för alla specialiteter inom vården vara klart, för då kommer den patientlag som innehåller de diskuterade nyheterna.

Göteborg 4 juli 2013
Global Health Partner AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.