Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-september 2014: Positivt EBITDA för tredje kvartalet trots semesterperiod

 • 8 procent organisk tillväxt
 • Justerad EBITA har mer än fördubblats under årets första 9 månader
 • 57 procent av GHPs intäkter hittills under 2014 härrör från andra intäktskällor än svenska landsting
Tredje kvartalet 2014
 • Försäljningsintäkterna uppgick till 150,2 MSEK (139,7) och den organiska tillväxten till 8 procent (8)
 • EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (-1,1)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 0,8 procent (-0,8)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -6,9 MSEK (-12,0)
 • Resultat per aktie uppgick -0,11 SEK (-0,20)
Januari - september 2014
 • Försäljningsintäkterna uppgick till 557,7 MSEK (529,3) och den organiska tillväxten till 5 procent (7)
 • EBITDA uppgick till 42,3 MSEK (41,2, justerad 31,7)
 • EBITDA-marginalen uppgick till 7,6 procent (justerad 6,0)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 15,2 MSEK (8,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (0,05)

VD-kommentar
En fortsatt god efterfrågan och effektiv organisation håller uppe den resultatförbättring som vi har sett de senaste kvartalen. Det tredje kvartalet är en utmaning då efterfrågan på specialistvård går ner under semesterperioden och operationsavdelningarna på våra kliniker håller semesterstängt. Vi är därför nöjda med att vi för första gången på länge levererar ett positivt EBITDA för Q3.

Arbetet inom våra fokusområden; tillväxt, lönsamhet i befintliga kliniker och GHP:s identitet fortsätter. På tillväxtområdet har vi flera spännande projekt och vi hoppas att ett par skall materialiseras under det kommande halvåret. Under Q3 har vi öppnat vår nya mottagning på Garnisonen i Stockholm. Där kommer Stockholm Spine Center och Ortho Center Stockholm att kunna växa sin verksamhet i 35 nya mottagningsrum. Tillsammans med det nya vårdvalet i rehab är detta en möjlighet för Stockholm Spine Center att öka behandlingsutbudet genom att även kunna ta hand om de allra svåraste ryggarna som vi inte kan hjälpa med kirurgi.

När det gäller lönsamhet i befintliga kliniker arbetar vi vidare med de kliniker som har en bit kvar till sin potential. Vi arbetar också med nya avtal och strukturer på leverantör- och kundsidan för att spara kostnader och växa. Arbetet med lönsamheten i befintliga kliniker är avgörande för att vi skall kunna hantera den lönsamhetsurholkning som prisutvecklingen i kombination med årliga kostnadsökningar annars riskerar att leda till.

En del av resultatet av arbetet med GHP:s identitet ser ni i denna kvartalsrapport. Vi har en ny logga som kopplar samman våra kliniker och tydligt visar att man är en del av GHP. Vi arbetar vidare med att bli ännu bättre på att visa upp vår kvalitet och berätta om GHP, vilket ni kommer att se resultat av under de kommande månaderna.

Regeringen och Vänsterpartiet har under det senaste kvartalet lanserat sin överenskommelse om "vinster i välfärden". Överenskommelsen är generellt formulerad och det är svårt att veta vad utredningen kommer att leda till i praktiken. För GHP innebär denna överenskommelse både möjligheter och risker. Möjligheter eftersom vi länge har efterfrågat högre kravställande från landstingens sida och eftersom en period av oro kan leda till minskad konkurrens om tillväxtmöjligheterna. Risker då det skapar oro hos våra samarbetspartners och då en framtida utdelningsbegränsning skulle kunna påverka viljan att investera i GHP. Dock är 57 procent av våra intäkter från andra än offentliga kunder inom sjukvården vilket borde innebära, även i de mer negativa scenarierna, att en eventuell utdelningsbegränsning inte kommer att vara ett hinder för GHP:s framtida utdelningar.

Under tiden jobbar vi med att visa upp vår verksamhet som ett gott exempel där vi med relativt god lönsamhet gör samhällsnytta genom att bidra med en hög kvalitet samtidigt som vi sparar pengar åt skattebetalarna.

Göteborg den 31 oktober 2014
Global Health Partner AB (publ)

Daniel Öhman
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.