Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari-september 2013: Den positiva trenden fortsätter

 • Den organiska tillväxten var 8 procent i jämförbara enheter för kvartalet
 • God resultatutveckling jämfört med föregående år
 • Fjärde kvartalet i rad med stigande omsättning och resultat jämfört med föregående år
TREDJE KVARTALET 2013
 • Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 139,7 MSEK (137,8)
 • EBITDA uppgick till -1,1 MSEK (-4,9)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,3 MSEK (-49,8 inklusive goodwillnedskrivningar om -36,8 MSEK)
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till -12,8 MSEK (-55,0)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -12,0 MSEK (-54,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,81)
JANUARI - SEPTEMBER 2013
 • Försäljningsintäkterna ökade med 2 procent till 529,3 MSEK (517,5)
 • EBITDA uppgick till 41,2 MSEK (12,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20,0 MSEK (-50,3 inklusive goodwillnedskrivningar om -36,8 MSEK)
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 11,9 MSEK (-59,1)
 • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 8,1 MSEK (-63,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (-0,98)

VD-KOMMENTAR
Global Health Partner, GHP, redovisar ett starkare tredje kvartal i år både vad gäller omsättning och resultat. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 8 procent för jämförbara enheter jämfört med samma period i fjol. Därmed kan vi blicka tillbaka fyra kvartal med en stadig trend uppåt, vilket visar på en förbättrad stabilitet i vår verksamhet.

Tredje kvartalet i sjukvårdsbranschen är säsongsmässigt svagt eftersom sjukhuskliniker stänger under delar av sommaren. Något som även håller tillbaka GHP:s omsättning och resultat. Vi fick dessutom under kvartalet stänga våra kliniker på Löwenströmska i Stockholm extra länge på grund av renovering. I det perspektivet har vi all anledning att vara stolta över tillväxten för tredje kvartalet. Våra förbättrade kvartalssiffror är till stor del effekten av att vi arbetat på att effektivisera våra processer och öka patientflödet. Det är ett arbete som vi fortsätter med.

En annan förklaring till vår positiva utveckling är att allt fler upptäcker vilken bra vård GHP erbjuder. Patientens inflytande på val av vårdgivare blir allt större. Inte minst när den patientlag kommer till stånd som föreslagits av Patientmaktsutredningen, och som innebär att man som patient, var man än bor i landet, har rätt att välja att bli behandlad eller undersökt inom ett annat landsting. Här är vår ambition att patienterna ska söka sig till kliniker som drivs av GHP, med vetskap om att där får man en förstklassig vård och ett mycket bra bemötande.

Därför arbetar vi målmedvetet på att öka kännedomen om GHP, även om vi redan i dag har starka relationer till landsting och försäkringsbolag. I vårdval blir remittenterna och patienterna ännu tydligare våra kunder. Både befintliga och potentiella kunder ska efterfråga en GHP-klinik. För GHP ska ses som en garanti för en förstklassig vård.

Kortfattat kan man säga att vi utgår från "Kvalitet genom specialisering" där stora patientflöden inom ett specifikt område ger erfarenhet och kompetens. Kvalitet för oss är också utveckling, att drivas av viljan att hela tiden bli bättre i våra processer, i vården och inte minst i patientupplevelsen. En upplevelse som förstärks när patienten får kontinuitet och känner ett äkta engagemang i mötet med sin doktor och övriga medarbetare på kliniken.

För just doktorns och hela teamets genuina engagemang i sin patient har jag noterat som ett utmärkande drag som våra kliniker delar. Det är en stark grund för att fortsätta utveckla GHP i framtiden.

Göteborg den 30 oktober 2013
Global Health Partner AB (publ)

Marianne Dicander Alexandersson
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.