Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Delårsrapport januari- mars 2015: Stark organisk tillväxt trots färre arbetsdagar

  • God efterfrågan och kontinuerlig verksamhetsutveckling ger fortsatt tillväxt
  • Färre antal arbetsdagar än föregående år påverkar vinstmarginalen i kvartalet negativt. På helårsbasis förväntas vi dock kunna kompensera för detta.
Första kvartalet 2015
  • Försäljningsintäkterna ökade till 217,6 MSEK (206,6) och den organiska tillväxten uppgick till 5 procent (6)
  • EBITDA uppgick till 19,9 MSEK (22,9)
  • EBITDA-marginalen uppgick till 9,1 procent (11,1)
  • Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 10,3 MSEK (12,8)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,15)

Utvecklingen av GHP fortsätter enligt plan och resultatet för det första kvartalet var som väntat något lägre än förra året på grund av färre produktionsdagar. Varje extra eller förlorad arbetsdag påverkar rörelseresultatet med ungefär 2-3 MSEK. Påverkan är särskilt stor vid de kliniker med längre vårdtider där lediga dagar påverkar verksamheten redan flera dagar innan stängningen. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka minska de negativa effekterna av detta. Trots färre produktionsdagar hade vi en tillväxt på över 5 procent och det är glädjande att de flesta av våra kliniker är med och bidrar till den goda tillväxten. För helåret ser det fortsatt bra ut; vi har god efterfrågan och flera spännande utvecklingsprojekt.

Vi arbetar vidare med våra fokusområden; innehåll, lönsamhet och tillväxt. Vi kommer snart att presentera den första sammanställningen av vår nya kontinuerliga uppföljning av alla patienter. Feedbacken från våra patienter är viktig både för att vi skall bli bättre och för att vi skall kunna visa upp vår kvalitet. När det gäller lönsamhetsutvecklingen har våra klinikers strävan mot högre lönsamhet i de flesta fall gett god utdelning och i de fall där vi inte riktigt har lyckats ökar vi nu våra ansträngningar. Arbetet med tillväxtprojekten fortsätter och det finns flera spännande och konkreta projekt som vi av konkurrensskäl tyvärr inte kan kommentera ytterligare. Efterfrågan är stor men utmaningen är att skapa rätt förutsättningar för framtidens ledande kliniker och samtidigt hantera kostnaderna under uppstarten.

Det är viktigt att vi är med i och leder utvecklingen mot värdebaserad vård, som innebär att fokus inte ska vara på enskilda åtgärder utan istället på utfallet av vården i relation till kostnaderna. Effekten blir ett ökat fokus på det som verkligen betyder något och gör att vårdgivarna får en större frihet att utveckla vården mot högre effektivitet (definierat som livskvalitetförbättring i relation till kostnad). GHP är väl positionerat för att både bidra till och ta del av denna utveckling med våra specialiserade kliniker som uppnår högkvalitativa resultat till en lägre kostnad än den traditionella vården. Utvecklingen mot detta går allt snabbare då våra kunder har svårt att lösa utmaningen med befolkningens ökade vårdbehov samtidigt som resurserna är begränsade. Ett bra exempel på värdebaserad vård är vårdval ryggkirurgi i Stockholm som vi har varit med och utformat. Här har vi stor frihet att bedriva vården på det sätt vi tycker är bäst och ersättningen vi får beror på hur mycket vi lyckas förbättra patientens hälsa. Detta innebär att vi får betalt för vår goda kvalitet och vi har flera utvecklingsprojekt på gång där vi vinner kunder genom att utforma vården enligt det värdebaserade synsättet.

Göteborg den 28 april 2015
Global Health Partner AB (publ)

Daniel Öhman
VD

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.