Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

GHP startar ny verksamhet för att utveckla integrerade vårdlösningar

Dagens ersättningsystem i vården är fokuserat på att optimera varje enskilt steg i en vårdkedja medan helheten ofta glöms bort. GHP ser möjligheter att optimera hela vårdkedjan och på det sättet öka kvaliteten, snabbare ge rätt vård till våra patienter och minska kostnaderna för våra kunder.

Behandlingen av en åkomma består oftast av ett antal steg (vårdkedja) såsom bedömningsbesök, diagnostik, operation och/eller sjukgymnastik. I dagens ersättningssystem får vårdgivare oftast ersättning per åtgärd istället för att titta på kvaliteten på åtgärderna och de totala kostnaderna för att få en patient frisk. Detta gör det svårt för en vårdgivare som vill öka kvaliteten och effekten i de enskilda åtgärderna och därmed uppnå lägre totalkostnad och snabbare resultat.

GHP har sett tydliga positiva effekter av att fokusera på helheten. Till exempel har vi kunnat halvera antalet sjukgymnastikbesök per patient med bibehållet kvalitetsutfall när vi ökat resurserna i varje enskilt besök, förlängt besökstiden något och dessutom sett till att verkligen utbilda patienterna. Detta har lett till snabbare resultat och mindre störningar i vardagen för patienten liksom en minskning av våra kunders kostnader.

Vi är övertygade om att våra kunder, såsom försäkringsbolag och landsting, vill utveckla vården i denna riktning tillsammans med oss och startar därför en ny verksamhet med Birgitta Westerberg som ansvarig. Birgitta är utbildad läkare och psykolog och kommer närmast ifrån Sollentuna psykiatriska mottagning där hon var enhetschef. Vi kommer tillsammans med våra kunder att utveckla hela vårdkedjorna så att vi uppnår en effektivare vård där varje patient får just den vården som hen behöver utan onödiga moment.

Ett första steg för den nya verksamheten är det samarbete med Skandia som vi har tillkännagett idag.

"Det finns betydande möjlighet att förbättra och utveckla vårdkedjorna genom att jobba tillsammans med våra kunder. Detta innebär att varje patient snabbare får rätt vård och att vi kan minska antalet onödiga moment, inte minst mängden administration. För 2015 blir resultateffekten av detta arbete dock negativ då vi investerar betydligt i utvecklingen av våra vårdkedjor.", säger Daniel Öhman, VD GHP.

Göteborg 1 juni 2015
GHP Speciality Care AB (publ)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.