Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Bokslutskommuniké 2020: Framgångsrik hantering av dramatiskt år ger förbättrat resultat

 • Den organiska tillväxten ökar i kvartalet
 • GHP förbättrar det underliggande resultatet trots utmanande förutsättningar under pandemin i fjärde kvartalet
 • Engångsposter från reavinst och nedskrivning av fordringar påverkar resultatet positivt med 14,5 Msek
 • Helårsresultatet är GHP:s bästa resultat hittills trots betydande negativ påverkan av pandemin
 • Styrelsen ämnar föreslå utdelning enligt utdelningspolicy men återkommer med förslag på exakt belopp och tidpunkt för utdelning

Fjärde kvartalet 2020

 • Försäljningsintäkterna ökade till 393,5 Msek (372,9)
 • Organiska tillväxten ökade till 8,8 procent (6,8)
 • EBITDA ökade till 66,4 Msek (41,3)
 • EBITDA-marginalen ökade till 16,9 procent (11,1)
 • EBIT ökade till 40,4 Msek (17,8)
 • EBIT-marginalen ökade till 10,3 procent (4,8)
 • Resultat efter skatt ökade till 33,1 Msek (13,1)
 • Resultat per aktie ökade till 0,45 SEK (0,16)

Helår 2020

 • Försäljningsintäkterna ökade till 1 371,9 Msek (1 313,3)
 • Organiska tillväxten uppgick till 3,8 procent (14,3)
 • EBITDA ökade till 200,4 Msek (150,4)
 • EBITDA-marginalen ökade till 14,6 procent (11,4)
 • EBIT ökade till 100,1 Msek (63,0)
 • EBIT-marginalen ökade till 7,3 procent (4,8)
 • Resultatet efter skatt ökade till 74,4 Msek (43,8)
 • Resultat per aktie ökade till 0,98 SEK (0,53)

VD-ord
För GHP var 2020 ett år som präglades av snabba förändringar och anpassningar till nya förutsättningar. När vi gick in i det fjärde kvartalet hade merparten av våra kliniker börjat återgå till mer normal verksamhet efter två kvartal där hanteringen av pandemin hade stått i fokus. Men, precis som flera gånger tidigare under året, ändrades förutsättningarna återigen i oktober. Nya restriktioner påverkar våra patientflöden, vår egen personal drabbas av sjukfrånvaro och våra sjukhus i mellanöstern får återigen ställa om verksamheten till att behandla covid-19-patienter. Samtidigt behöver den offentligt drivna vården vår hjälp att hantera pandemin och vi hade i samband med årsskiftet hyrt ut ca 40 medarbetare för att stötta sjukhusen i Stockholm.

Trots dessa utmaningar klarar vi även i det fjärde kvartalet att möta våra patienters och uppdragsgivares förväntningar på högkvalitativ och effektiv sjukvård. Vi har dessutom ökat vår organiska tillväxt, förbättrat vårt finansiella resultat och har en väldigt stark balansräkning. Det är ett bevis på att GHP:s modell fungerar och att vi har en stark och välfungerande organisation. Vi är stolta att vara i den positionen och det gör att vi kan genomföra nya satsningar i alla våra segment som stärker GHP. Det finns en stor efterfrågan på specialistsjukvård och vi är redo att ytterligare stärka vårt erbjudande till försäkringspatienter och till offentliga uppdragsgivare.

I Norden avslutar vi året starkt, där flera av klinikerna visar tydliga resultatförbättringar jämfört med tidigare år. Våra kliniker i Västra Götaland, Skåne och Köpenhamn har utvecklats väldigt väl, där man lyckats anpassa verksamheterna på ett föredömligt sätt för att hantera den ökande efterfrågan på specialistvård. I Stockholm har våra verksamheter påverkats negativt av pandemin där sjukfrånvaro och nya restriktioner skapat vissa utmaningar. Alla våra kliniker har återigen visat att man kan hantera svåra och oförutsägbara situationer på ett snabbt och flexibelt sätt.

I slutet av kvartalet flyttade GHP Specialisttandläkarna Nacka, som är Sveriges största privata enhet för specialisttandvård, till nya utökade lokaler i Nacka i östra Stockholm. Den nya kliniken omfattar 1300 m2 och har 16 behandlingsrum samt ett tandtekniskt laboratorium. Flytten är ett bra exempel på hur vi kan utveckla och expandera våra befintliga verksamheter.

Inom International påverkas fortfarande våra verksamheter i Förenade Arabemiraten och i Kuwait av pandemin. I Förenenade Arabemiraten används nu stora delar av sjukhusen till pandemivård vilket ställer stora krav på vår organisation och våra medarbetare. I Kuwait innebär pandemin att vi inte kan expandera sjukhuset i den takt vi önskar, vilket även påverkar våra intäkter. Även om situationen innebär stora utmaningar för sjukhusen är det glädjande att se den uppskattning som både patienter och våra uppdragsgivare visar för vårt arbete i regionen.

I UAE har vi under kvartalet fått en ny avtalsmotpart i och med att ägarna till sjukhusen som GHP driver, Ministry of Presidential Affairs, har valt att överlämna hanteringen av sina managementkontrakt till en extern organisation. I samband med detta har GHP valt att göra en nedskrivning av fordringar som härrör sig från den inledande tiden på samarbetet motsvarande 5,3 Msek som belastar vårt resultat i kvartalet.

Vårt arbete med affärsutveckling har fortsatt under kvartalet trots att pandemin gör det svårare att hålla igång dialogerna med både nya potentiella partners och befintliga uppdragsgivare. Vi ser fram emot att kunna accelerera dessa processer när situationen har normaliserats.

I Vårdsamverkan såg vi att kvartalet inleddes med en viss ökning av patientvolymer och vårdkonsumtion, vilket också återspeglar sig i segmentets kostnader. Detta är en naturlig följd av den minskning som pandemin orsakade i det andra och tredje kvartalet.

Vi har under året genomfört viktiga satsningar på att digitalisera vårt erbjudande och på att utveckla datadrivna verktyg för att förbättra vårdkedjorna. Under det fjärde kvartalet lanserades en ny fysioterapi-app där patienter och kliniker på ett användarvänligt och effektivt sätt kan få tillgång till rehab-program och dela med sig av hur behandlingen utvecklas.

Det är även glädjande att se att GHP:s unika datalager och analysverktyg leder till konkreta förbättringar i patienternas vårdresa. Under kvartalet har vi genom Vårdsamverkan introducerat en rad nya vårdprocesser för både rygg- och axelpatienter som innebär att vi säkerställer att patienterna styrs till den optimala vårdnivån, från första till sista steget i behandlingen.

I och med det fjärde kvartalet kan vi lägga ett exceptionellt år bakom oss. Det finns mycket positivt som vi kan ta med oss från 2020 och från det fjärde kvartalet, där vi trots ett turbulent år förbättrar våra ekonomiska resultat vilket visar på att GHP har ytterligare potential som vi hoppas kunna realisera framöver.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.