Kvalitet genom specialisering

Pressrelease

Förvärv av aktier i GHP Gastro Center Skåne AB och riktad nyemission

GHP Specialy Care (publ) AB (“GHP”) har idag förvärvat 15 procent av aktierna i dotterbolaget GHP Gastro Center Skåne AB av Christer Staël von Holstein. Efter förvärvet äger GHP 100 procent av aktierna i dotterbolaget.

Hela köpeskillingen om 12 424 629 kronor erlades i form av 1 016 072 nyemitterade aktier i GHP. Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera förvärv av aktierna i GHP Gastro Center Skåne AB. Teckningskursen uppgick till 12,23 kronor per ny aktie, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar aktiens marknadsvärde. De nyemitterade aktierna motsvarar 1,45 procent av kapitalet och rösterna i GHP. Emissionen beslutades av styrelsen den 22 april 2020 med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 24 april 2019. Efter emissionen uppgår det aktiekapitalet i GHP till 70 256 949 kronor fördelat på 70 256 949 aktier.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.